Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντική πτώση κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη βδομάδα.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 17 Φεβρουαρίου και 23 Φεβρουαρίου ανήλθε στα €47,87/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 10,27% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €77,00/MWh και στα €24,90/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, φτάνοντας τα €55,30/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η ζήτηση ηλεκτρισμού κινήθηκε πτωτικά υποχωρώντας κάτω από τη 1 TWh σε επίπεδο εβδομάδας, ενώ παρουσιάστηκε αισθητά μειωμένη κατά 7%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη εβδομάδα του προηγούμενου έτους.