Στις αρχές Ιανουαρίου, μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Χίου και της εταιρείας WATERA Ελλάς, μέλος του ομίλου UNIBIOS, υπογράφηκε σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης 2 μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με την τεχνολογία της αντίστροφης όσμωσης, συνολικής δυναμικότητας 2.000 m³/ημέρα και αξίας € 985.000 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της WATERA.
Η σύμβαση υπογράφηκε κατόπιν διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον οποίο η WATERA Ελλάς αναδείχθηκε ανάδοχος.
Οι 2 μονάδες δυναμικότητας 1.000m³/ημερησίως η κάθε μία θα εγκατασταθούν εντός σύγχρονου κτηρίου που ήδη προετοιμάζει η ΔΕΥΑ Χίου. Το έργο προβλέπεται να παραδοθεί εντός 6 μηνών. Αυτή είναι μία ακόμη σημαντική σύμβαση προμήθειας μονάδων αφαλάτωσης για την WATERA Ελλάς, που συνεχίζει την πετυχημένη πορεία της στην αγορά επεξεργασίας νερού προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις στο πρόβλημα της έλλειψης κατάλληλου νερού τόσο σε Δήμους και ΔΕΥΑ όσο και σε ξενοδοχεία και βιομηχανίες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: euro2day.gr