Η Sunlight συμβάλλει στο πιλοτικό έργο ΑΠΕ της ΔΕΗ στη ΓαύδοΗ συστήματα Sunlight, 100% θυγατρική του Ομίλου Olympia, συμβάλει στο πιλοτικό έργο της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» για την κάλυψη των αναγκών ενέργειας της Γαύδου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Εστιάζοντας στην βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης της παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά μέσω της αποθήκευσης της, η κίνηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο τόσο της συνολικής εμπορικής της στρατηγικής όσο και της προσήλωσής της στο στόχο για βιώσιμη ανάπτυξη και εταιρική υπευθυνότητα.
Για την ενίσχυση του πιλοτικού έργου της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» στη Γαύδο η εταιρεία δώρισε τμήμα του απαιτούμενου εξοπλισμού και προχώρησε σε προμήθεια του υπόλοιπου εξοπλισμού ενώ ανέλαβε δωρεάν το σύνολο των εργασιών εγκατάστασης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο αφορά εκτός από την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την αποθήκευση της σε μπαταρίες της Sunlight ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί την περίοδο που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια και η ηλεκτρική ενέργεια από τα συστήματα φωτοβολταϊκών δεν επαρκεί.
Με αυτό τον τρόπο μειώνεται σημαντικά η χρήση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται στις περιόδους αυτές. Το σύστημα που εγκαταστάθηκε επαρκεί για την τροφοδότηση σε ποσοστό 10% της συνολικής ζήτησης του νησιού, με συνολικό κόστος περίπου ίσο με το ετήσιο κόστος καυσίμων του θερμικού εργοστασίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Sunlight, εκπόνησε τη σχετική μελέτη αποθήκευσης & διάθεσης της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β πάρκο στον θερμικό σταθμό παραγωγής και επιπλέον διέθεσε δωρεάν 72 Μπαταρίες κυλινδρικού τύπου (gel) για κυκλική χρήση σε υβριδικά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χωρητικότητας 1560 ΑΗ έκαστη για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε προμήθεια τμήματος του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη διάθεση της αποθηκευμένης ενέργειας στο δίκτυο της Γαύδου, ο οποίος περιελάβανε φορτιστές συσσωρευτών, ανορθωτικές διατάξεις, συστήματα τηλεμετρίας κ.ά.
Σύμφωνα με δεδομένα που προκύπτουν από τη «ΔΕΗ Ανανεώσιμες», θυγατρική που ανήκει εξολοκλήρου στη ΔΕH, ήδη στο ακριτικό νησί της Γαύδου έχει αποκατασταθεί η παλιά φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκά πάνελ ιδιοκτησίας της Επιχείρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος πραγματοποιεί σειρά πειραματικών έργων στην Κύθνο και την Κάρπαθο, ενώ κατασκεύασε υβριδικό σταθμό παραγωγής ενέργειας στην Ικαρία.
Όπως σημειώνει ο κ. Σ. Παρχαρίδης, Research & Projects Expert της Sunlight, «Η συμμετοχή της εταιρείας μας στο έργο της «ΔΕH Ανανεώσιμες», αποτυπώνει την ικανότητα της εταιρείας να αναλαμβάνει σημαντικά ενεργειακά έργα με έμφαση στην αποθήκευση της ενέργειας, από την μελέτη και το σχεδιασμό, έως την παράδοση σε πλήρη λειτουργία, με απόλυτη επιτυχία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Στο σύνολό της, η κίνηση αυτή αποτελεί πρωτοβουλία που συνάδει με τη στρατηγική της Βιώσιμης Ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρεία, με έμφαση στο περιβάλλον και τις ΑΠΕ. Αναδεικνύει τη μακροχρόνια δέσμευση της Sunlight για μια υγιή επιχειρηματική ανάπτυξη, έχοντας ως κύριο μέλημά το σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνία».