Η Sirec Energy, εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (Private Equity), ολοκλήρωσε τη 2η και τελική περίοδο διάθεσης όπου άντλησε πρόσθετα κεφάλαια €20εκ., του πράσινου επενδυτικού κεφαλαίου που διαχειρίζεται με το όνομα European Sustainable Investments Fund (‘EuSIF’).
To EuSIF επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα σε έργα περιβαλλοντικής αειφορίας και συγκεκριμένα σε έργα ενεργειακής εξοικονόμησης, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και σε έργα κυκλικής οικονομίας. Το EuSIF ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2021 με αρχικό κεφάλαιο €50εκ και έως τώρα έχει επενδύσει σε πλήθος έργων αναβάθμισης Δημοτικού οδοφωτισμού που επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο 70% καθώς και σε έργα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες (net metering) βιομηχανικών κτιρίων.
Επιπλέον έχει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο υποψηφίων έργων που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση και επανατοποθέτηση στην αγορά ολόκληρων μεγάλων παλαιών εμπορικών κτιρίων, ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, έργα αποθήκευσης ενέργειας, έργα διαχείρισης σκουπιδιών, έργα παραγωγής πράσινων υγρών καυσίμων κλπ. Συνολικά το EuSIF θα συμμετέχει σε έργα συνολικής αξίας πέραν των €500εκ.
Οι επενδυτές του EuSIF είναι όλοι θεσμικοί από Ελλάδα, Ευρώπη και Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Μεγάλα Οικογενειακά Ταμεία καθώς και Κρατικά Ταμεία χωρών του Εξωτερικού. Βασικός επενδυτής μεταξύ αυτών είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση του EuSIF. Επιπρόσθετα, η Mubadala Investment Company, ένα Κρατικό Ταμείο του Abu Dhabi που διαχειρίζεται συνολικά ένα χαρτοφυλάκιο US $284 δισ. επένδυσε στο EuSIF στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει με την ΕΑΤΕ για συν-επενδύσεις.
Η Sirec Energy (https://sirecenergy.com/) είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής του EuSIF, αλλά συγχρόνως και επενδυτής σε αυτό καθώς συμμετέχει και η ίδια με σημαντικό ποσό στα κεφάλαιά του. Είναι μία ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης επιχειρηματικών κεφαλαίων (Private Equity Firm) που ιδρύθηκε το 2019 από τους τρεις εταίρους της κκ. Διονύση Αλυσανδράτο, Ευάγγελο Μπάρδη και Λεωνίδα Βέργο. Η ομάδα αποτελείται συνολικά από εννέα άτομα που συνδυάζουν μακρά εμπειρία σε επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου, σε επενδύσεις ενεργειακών έργων αλλά και σε έργα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων.
Η Reed Smith είναι νομικός σύμβουλος του EuSIF και η Deloitte φορολογικός σύμβουλος.