Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο της Siemens AG ενέκριναν την πώληση της Flender GmbH – ενός παγκοσμίως κορυφαίου προμηθευτή μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης – στην Carlyle. Τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την αντίστοιχη συμφωνία στις 29 Οκτώβριου 2020. Η τιμή είναι €2,025 δισ. (αξία επιχείρησης). Η Siemens ανεξαρτητοποίησε πρόσφατα την ενεργειακή της επιχείρηση μέσα από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.
Με την πώληση της Flender, η Siemens κάνει σήμερα ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την πιστή εκτέλεση της Vision 2020+ στρατηγικής της, που θα της επιτρέψει να γίνει μια εταιρεία εστιασμένη στην τεχνολογία.
Τα σχέδια της Carlyle – μετά τον επιτυχημένο επαναπροσανατολισμό της Flender – είναι να επιταχύνει περαιτέρω την ανάπτυξή της και να εξελίξει πλήρως τις δυνάμεις της μέσα από μεγαλύτερη ανεξαρτησία και περιθώρια στη λήψη αποφάσεων.
Η πώληση καθιστά επίσης δυνατή την κατάργηση του αρχικά προγραμματισμένου spinoff και της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο και έτσι προσφέρει άμεσα διαφάνεια για ένα επιτυχές μέλλον για τη Flender. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2021 και υπόκειται σε εγκρίσεις ξένων επενδύσεων και αντιμονοπωλιακών συμφωνιών.

«Με την πώληση της Flender συνεχίζουμε με επιτυχία και ακολουθώντας πιστά τη στρατηγική μας για να γίνουμε μια νέα, εστιασμένη Siemens AG. Το πλάνο μας να διορθώσουμε οι ίδιοι τις επιχειρήσεις εισάγοντας τις δομές που χρησιμοποιούνται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό.
Τώρα είναι καιρός να καταστήσουμε τη Flender μια ανεξάρτητη εταιρεία και να της δώσουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει τις μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξής της. Αυτή η άμεση απόφαση δίνει στους πελάτες και τους εργαζόμενους της διαύγεια και μια σταθερή βάση για προγραμματισμό», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.
«Το αρχικό μας σχέδιο ήταν να εισαγάγουμε τη Flender στο χρηματιστήριο μέσω ενός spinoff», πρόσθεσε ο Ralf P. Thomas, ο οποίος είναι Οικονομικός Διευθυντής της Siemens AG και υπεύθυνος για τον τομέα των Εταιρειών Χαρτοφυλακίου (POC). «Ωστόσο, είμαστε πάντα ανοιχτοί και σε εναλλακτικές λύσεις. Το ενδιαφέρον από πολλούς επενδυτές δείχνει ξεκάθαρα πόσο ελκυστική είναι η εταιρεία και επιβεβαιώνει την προσέγγιση που ακολουθούμε για τις Εταιρείες Χαρτοφυλακίου μας. Η νέα ιδιοκτησία σημαίνει ότι η Flender θα έχει τις ευκαιρίες που θα χρειαστεί στο μέλλον για να βελτιστοποιηθεί ακόμη περισσότερο και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών της με ακόμα πιο στοχευμένο τρόπο. Με τη σειρά τους, η Siemens και οι μέτοχοι της θα επωφεληθούν από την ακόμα πιο εστιασμένη επιχείρηση, την ελκυστική αξιολόγηση και την εισροή ρευστότητας».