Στο μετοχικό κεφάλαιο της R Energy 1 Holding εισέρχεται η Lamda Energy Investments και με ένα ισχυρό μέτοχο εισέρχεται σε νέα περίοδο ανάπτυξης.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022, ενώ παράλληλα, η R Energy 1 Holding προχώρησε στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού δανείου το οποίο θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από την Lamda, ύψους 10 εκατ. ευρώ, 3ετούς διάρκειας και το οποίο δύναται να μετατραπεί έως και 50,1%  του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Τα κεφάλαια με τα οποία συμμετέχει η Lamda προέρχονται από την πρόσφατη έκδοση του πράσινου ομολόγου της.
Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την είσοδο ενός ιδιαίτερα σημαντικού στρατηγικού εταίρου στην R Energy 1 Holding, με σκοπό την ανάπτυξη από κοινού νέων έργων στον τομέα των ΑΠΕ και θα συμβάλει στον σχεδιασμό της Lamda Development για τη δημιουργία μιας καθαρής πόλης με πράσινη ενέργεια στο Ελληνικό.
Η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί την πρώτη επένδυση σε Πράσινη Ενέργεια που χρηματοδοτείται από τα έσοδα του Πράσινου Ομολογιακού Δανείου ύψους €230εκ που εξέδωσε η Εταιρεία την 12.07.2022.
Η εξαγορά ποσοστού 20% του μετοχικού κεφαλαίου της R Energy 1 Holding τελεί υπό την αίρεση διευθέτησης μια σειράς τυπικών θεμάτων και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022.
Σχολιάζοντας την εν λόγω συμφωνία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου, δήλωσε σχετικά:
«H συνεργασία μας με την R Energy 1 Holding, μία πρωτοπόρο εταιρεία στον τομέα των ΑΠΕ, συμβάλει στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας να τροφοδοτήσουμε με πράσινη ενέργεια την έξυπνη, σύγχρονη πόλη του Ελληνικού. Με προτεραιότητα να δημιουργήσουμε μια πραγματικά βιώσιμη νέα πόλη, προχωράμε στην πρώτη μας επένδυση, με κεφάλαια που προέρχονται από την πρόσφατη έκδοση του πράσινου ομολόγου».
Σχολιάζοντας την εν λόγω συμφωνία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της R Energy 1 Holding, κ. Γεώργιος Ρόκας, δήλωσε σχετικά:
«Ευχαριστούμε θερμά την LAMDA Development για την εμπιστοσύνη που δείχνει στην εταιρεία μας. Για όλους εμάς στην R Energy 1 Holding, είναι ιδιαίτερη χαρά που συμβάλουμε με τον τρόπο μας στην μεγαλύτερη επένδυση στην Ελλάδα, και είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι πως η συνεργασία αυτή θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη νέων έργων και στην επιτυχία των μελλοντικών επιχειρηματικών πλάνων της R Energy 1 Holding».