Η ELVAL COLOUR στα πλαίσια των συνεχών και συντονισμένων ενεργειών να προωθήσει τις πράσινες τεχνολογίες στις μονάδες παραγωγής και στα γραφεία, εγκατέστησε φωτοβολταϊκά συστήματα στην οροφή του εργοστασίου.
Η εταιρεία ολοκλήρωσε την εγκατάσταση ηλιακού πάρκου ισχύος 1MWp. Το συνολικό έργο περιλαμβάνει 1850 ηλιακούς συλλέκτες ισχύος  530Wp έκαστος.
Σύμφωνα με τις αναλύσεις, το ηλιακό πάρκο θα παράγει πάνω από 1300 MWh ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση. Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες πολύ υψηλές τιμές ενέργειας και την 24ωρη λειτουργία του εργοστασίου της, η απόδοση της επένδυσης υπολογίζεται σε λιγότερο από δύο χρόνια. Επίσης σύμφωνα με την εταιρεία, το αποτύπωμα άνθρακα θα μειωθεί κατά περισσότερο από 800tCO2 σε ετήσια βάση.
Η ELVAL COLOUR σχεδιάζει να εγκαταστήσει ένα δεύτερο πάρκο ηλιακών συλλεκτών ισχύος 1,1 MW, φτάνοντας έτσι τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ στα 2,1 MW, η δεύτερη φάση αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του έτους.