Η BIGSOLAR, από τις μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής και διανομής βασικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων της χώρας, ανέλαβε την προμήθεια φωτοβολταϊκών πλαισίων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς της HELLENiQ Renewables, θυγατρικής εταιρίας της HELLENiQ ENERGY. 
Συγκεκριμένα:
Φωτοβολταϊκός Σταθμός 1,99MW στη Μάνδρα
Η BIGSOLAR ανέλαβε την προμήθεια των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των μετατροπέων του φωτοβολταϊκού σταθμού της HELLENiQ Renewables, συνολικής ονομαστικής εγκατεστημένης ισχύος 1,99MWp, που κατασκευάστηκε επί του εδάφους, στην περιοχή Σούρες της Μάνδρας Αττικής. Ειδικότερα, η BIGSOLAR προμήθευσε 3.720 φωτοβολταϊκά πλαίσια διπλής όψης (bifacial), ονομαστικής ισχύος 535Wp, του οίκου JA SOLAR, ενός εκ των τριών μεγαλυτέρων παραγωγών φωτοβολταϊκών πλαισίων παγκοσμίως. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε λειτουργία. 
Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε Πρατήρια Καυσίμων
Επιπλέον, η BIGSOLAR ανέλαβε την προμήθεια φωτοβολταϊκών πλαισίων, για συστήματα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), που εγκαθίστανται σε πρατήρια καυσίμων των δικτύων bp και EKO, σε διάφορους νομούς της Ελλάδας. Πρόκειται για φωτοβολταϊκά πλαίσια τύπου JAM54S30/410 του οίκου JA SOLAR, η συνολική ισχύς των οποίων θα ανέλθει σε 380kWp στην πρώτη φάση και σε 700kWp στη δεύτερη φάση. Η εγκατάσταση των συγκεκριμένων συστημάτων είναι υπό εξέλιξη.
Η συνεργασία με τον Όμιλο HELLENiQ ENERGY είναι ιδιαίτερα τιμητική για τη BIGSOLAR, αφού της δίνει την ευκαιρία να συμβάλει στη διαδικασία μετασχηματισμού του σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο βιώσιμων ενεργειακών λύσεων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, με έμφαση στην παραγωγή και εμπορία ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.