Η ΑΒΒ συνεργάζεται με τις Lhyfe και Skyborn, ηγέτιδες εταιρείες στους τομείς της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υδρογόνου, για την από κοινού υλοποίηση ενός από τα πιο φιλόδοξα έργα παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη, το SoutH2Port.  
Η νέα μονάδα παραγωγής θα βρίσκεται στο Söderhamn της Σουηδίας και θα συνδέεται με το υπεράκτιο αιολικό πάρκο 1 GW της Skyborn στο Storgrundet. Το εργοστάσιο, με εγκατεστημένη ισχύ 600 MW, σε πλήρη λειτουργικότητα αναμένεται να παράγει περίπου 240 τόνους ημερησίως, καθιστώντας το έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου στην Ευρώπη.
«Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας στις αγορές του υδρογόνου και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας», δήλωσε ο Brandon Spencer, Πρόεδρος της ABB Energy Systems. «Η δημιουργία μιας απρόσκοπτης αλυσίδας εφοδιασμού, μέσω τέτοιων συνεργασιών, είναι ουσιώδης για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης. Τo υδρογόνο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των παγκόσμιων κλιματικών στόχων, όσον αφορά στην απαλλαγή από εκπομπές CO2, τόσο στο βιομηχανικό, όσο και στον τομέα των μεταφορών».
Στο πλαίσιο του Memorandum of Understanding που υπεγράφη μεταξύ των εταιρειών, η ABB θα εφαρμόσει την απαραίτητη τεχνογνωσία, που περιλαμβάνει τεχνολογίες αυτοματισμού, ηλεκτρομηχανολογίας και ψηφιακής τεχνολογίας, για τη βελτιστοποίηση της ενοποιημένης παραγωγής υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρο το οικοσύστημα, ενώ παράλληλα θα προωθήσει την ανάπτυξη εμπορικών έργων ενεργειακής μετάβασης με δυνατότητα επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή. Στόχος είναι να διερευνηθούν ευκαιρίες για σύνδεση των τεχνολογιών μεταστροφής PowertoX, μετατρέποντας την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε φορείς ενέργειας ουδέτερους σε άνθρακα, όπως είναι το υδρογόνο και στη συνέχεια αποθηκεύοντας την για μεταγενέστερη χρήση.
«Η ABB συμμερίζεται την πεποίθησή μας για τις δυνατότητες PowertoX του SoutH2Port. Η αρωγή της ABB, μέσω της προσφοράς της μοναδικής τεχνογνωσίας της στον τομέα αυτό, είναι πολύ σημαντική για την αναβάθμιση του συγκεκριμένου έργου», τόνισε ο Achim Berge Olsen, Πρόεδρος της Skyborn Renewables Sweden.  
«Η εμπειρία της Skyborn στην υπεράκτια αιολική ενέργεια, η εξειδίκευση της Lhyfe στην παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές, σε συνδυασμό με τη μοναδική τεχνογνωσία της ABB, δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την ενεργοποίηση λύσεων PowertoX, που συνδέονται με την παραγωγή υδρογόνου σε μεγάλη κλίμακα», υπογράμμισε ο Taia Kronborg, co-founder και Chief Business Officer της Lhyfe. 
Η νέα εγκατάσταση θα ενισχύσει την απανθρακοποίηση του σουηδικού ενεργειακού συστήματος, είτε μέσω άμεσης παροχής υδρογόνου, είτε μέσω μεγαλύτερης παραγωγής επεξεργασμένων καυσίμων, όπως είναι η μεθανόλη, βιώσιμων καύσιμων αεροπορίας ή αμμωνίας. Με τον τρόπο αυτό, θα συμβάλλει στα σχέδια της κυβέρνησης να γίνει η Σουηδία μέχρι το 2045 η πρώτη χώρα στον κόσμο χωρίς ορυκτά καύσιμα. Το SoutH2port θα συντελέσει επίσης στην αύξηση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών.