Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου, υπέγραψε κοινή προγραμματική σύμβαση με τη Δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου, Μαρία Κακαλή και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων δημοτικών κτιρίων στον οικισμό του Αγίου Ευστρατίου».
Η σύμβαση αυτή αποτελεί συνέχεια της προγραμματικής σύμβασης που είχε υπογράψει το Νοέμβριο του 2016 το ΚΑΠΕ και ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου για την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών-Πράσινο Νησί».
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 277.600 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Με το έργο χρηματοδοτούνται έργα ενεργειακής αναβάθμισης στο σχολικό συγκρότημα, το δημοτικό καφενείο, το δημοτικό κατάστημα και τη δημοτική αγορά.
Ειδικότερα θα γίνουν εργασίες:
  1. Θερμομόνωσης τοιχοποιίας.
  2. Θερμομόνωσης οροφής.
  3. Αντικατάστασης θυρών, παλαιών κουφωμάτων και τζαμιών.
  4. Αναβάθμισης του τεχνητού φωτισμού.
  5. Εξασφάλισης πρόσβασης ΑΜΕΑ.
Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση συμφωνήθηκε φορέας υλοποίησης του έργου να είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου λόγω αδυναμίας των υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, που είναι ο Κύριος του έργου, να αναλάβουν την εκτέλεση των εργασιών.
Η Χριστιάνα Καλογήρου δήλωσε σχετικά:
 «Συνδράμουμε τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου για να υλοποιήσει ένα σημαντικό έργο ενεργειακής αναβάθμισης του νησιού, που θα μειώσει τις λειτουργικές δαπάνες και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Το έργο αυτό αποτελεί πρότυπο αναπτυξιακής προσπάθειας που γίνεται με όρους προστασίας του περιβάλλοντος και ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα που η κλιματική αλλαγή δημιουργεί».