Η λύση της προηγμένης οξείδωσης στην επεξεργασία υγρών αποβλήτωνΣτην επεξεργασία υγρών (κυρίως) βιομηχανικών αποβλήτων πολύ συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι με δύσκολες εφαρμογές που απαιτούν λύση.

Στοιχεία στα υγρά απόβλητα όπως υψηλή τοξικότητα ,πολύ υψηλό COD ,βαρέα μέταλλα ,επικίνδυνες χημικές ενώσεις, χαμηλή βίο – αποικοδόμηση κ.α. είναι στοιχεία που κάνουν κλασικές μεθόδους φυσικοχημικής επεξεργασίας ή βιολογικής επεξεργασίας είτε να αποτυγχάνουν είτε να είναι από λίγο έως καθόλου λειτουργικές και να απαιτούν μεγάλο χρόνο ενασχόλησης ή/και μεγάλο κόστος λειτουργιάς.

Αν στα παραπάνω προσθέσει κανείς και τις ιδιαίτερα αυστηρά όρια εκροών που πρέπει να επιτυγχάνουν για διάθεση σε χαρακτηρισμένους αποδέκτες ή και σε κεντρικές μονάδες επεξεργασίας τότε ο βαθμός δυσκολίας στην επεξεργασία κάποιων υγρών αποβλήτων αυξάνει σημαντικά.

Η τεχνολογία της προηγμένης οξείδωσης (advance oxidation process) είναι εδώ για να δώσει λύση στις αυξημένες πλέον απαιτήσεις επεξεργασίας. Εφαρμόζοντας διεργασίες οξείδωσης με την προσθήκη συγκεκριμένων μέσων όπως π.χ. υπεριώδης ακτινοβολία οδηγούμε την οξείδωση σε πολύ μεγάλη ταχύτητα δράση και υψηλό βαθμό απόδοσης ανεβάζοντας την αποτελεσματικότητα της.

Με την προηγμένη οξείδωση επιτυχαίνουμε:

– Υψηλό βαθμό απόδοσης με χαμηλό λειτουργικό κόστος.

– Στοχευμενη επεξεργασία στοιχείων που επηρεάζουν την ποιότητα εξόδου.

– Την μη παραγωγή υπολειμμάτων (λάσπη ) που συνήθως παράγεται από την απλή εφαρμογή οξείδωσης

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως βάζουμε ”φωτιά” στα υγρά απόβλητα.

Η WATEC AE παρουσιάζει στην Ελληνική αγορά σε συνεργασία με την ENVIOLET GMBH συστήματα προηγμένης οξείδωσης με υπεριώδης ακτινοβολία (AOP/UV). Η εταιρία ENVIOLET, θεωρείται ο ηγέτης της αγοράς στην συγκεκριμένη τεχνολογία, με περισσότερες από 600 εγκαταστάσεις και εφαρμογές στις μεγαλύτερες βιομηχανίες του κόσμου.

Εφαρμογές της AOP/UV είναι οι ακόλουθες:

– Μερική ή πλήρη αφαίρεση του COD.

– Αύξηση της βίο-αποικοδόμησης.

– Διάσπαση ενεργών συστατικών.

– Αφαίρεση ενεργών φαρμακευτικών ουσιών (API).

– Εφαρμογή photo-Fenton.

– Αφαίρεση Κυανίου.

– Επεξεργασία χειλικών χημικών.

– Επεξεργασία αερίων και πτητικών οργανικών.

Η εταιρία προσφέρει διάφορες εναλλακτικές, τοποθέτησης των συστημάτων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής, τις απαιτήσεις του πελάτη καθώς και τον διαθέσιμο χώρο.

– Turn key projects, με εγκατάσταση των συστημάτων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

– Compact Skid mounted συστήματα.

– Containerized συστήματα, plug & play

Διατίθενται επίσης μονάδες προς ενοικίαση ή/και μονάδες πιλότοι οπού απαιτείται.