Σημαντική υποχώρηση της τάξης του 8,2% κατέγραψε στο πρώτο δίμηνο του 2021 η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο εγχώριο ηλεκτρικό σύστημα, ως αποτέλεσμα της κρίσης της πανδημίας. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ κατά το δίμηνο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 8.491 GWh έναντι 9,248 GWh το 2020, διάστημα κατά το οποίο δεν είχε ακόμη εκδηλωθεί η κρίση του COVID.
Το μεγαλύτερο ποσοστό της υποχώρησης προέρχεται από τη ζήτηση στο δίκτυο, όπου ζήτηση υποχώρησε κατά 688 GWh (–8,9%), ενώ 53 GWh (–4,6%) ήταν η μείωση των πελατών υψηλής τάσης. Σημαντική σε ποσοστό ήταν επίσης η μείωση της ζήτησης στα ορυχεία (-37,9%), η οποί αποτυπώνει τη σημαντική υποχώρηση της λιγνιτικής παραγωγής.
Ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κυριαρχούν οι ΑΠΕ και το φυσικό αέριο, την ίδια στιγμή που συνεχίζεται ο περιορισμός της χρήσης των λιγνιτικών μονάδων. Πιο συγκεκριμένα, το 29% της παραγωγής (2.493 GWh) προήλθε από μονάδες φυσικού αερίου, ενώ το 25% (2.090 GWh) από ΑΠΕ.
Στο ποσοστό των ΑΠΕ πρέπει να προστεθεί και το 10% της παραγωγής (868 GWh) στο δίκτυο (φωτοβολταϊκά). Τα υδροηλεκτρικά κάλυψαν το 19% της παραγωγής (1607 GWh), ενώ οι λιγνιτικές μονάδες μόλις το 13% (1100 GWh). Τέλος στο 4% (352 GWh) ανήλθαν οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας.
Σημειώνεται ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο δίμηνο εμφανίζεται αυξημένη κατά 11,6% κυρίως εξαιτίας της αύξησης των υδροηλεκτρικών (346,2%) και των ΑΠΕ (28,4%). Στον αντίποδα, οι λιγνίτες μειώθηκαν κατά 28,5%, όπως και η παραγωγή από φυσικό αέριο (12,8%).
Τέλος ως προς τα μερίδια αγοράς, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το Φεβρουάριο η ΔΕΗ (μαζί με τις δύο θυγατρικές της Λιγνιτική Μελίτης και Λιγνιτική Μεγαλόπολης) είχε μερίδιο 76%(1752 GWh), η Mytilineos 8,8% (202 GWh), η Elpedison 8,2% (189 GWh), η Κόρινθος Power 6,2% (144 GWh) και η Ήρων 0,5% (12 GWh).

Γράφει ο Χάρης Φλουδόπουλος – Πηγή: capital.gr