Σήμερα τo 42% της παγκόσμιας ενέργειας καταναλώνεται στις πόλεις και τα κτίρια που ζούμε και εργαζόμαστε. Οι προβλέψεις λένε ότι τα επόμενα 25 χρόνια η κατανάλωση αυτή θα αυξηθεί κατά 40%! Αυτή η αύξηση επιβάλει πλέον τη χρήση έξυπνων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, για την βελτιστοποίηση χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια και κατοικίες, με ξεκάθαρη ροπή προς την υιοθέτηση έξυπνων συστημάτων.
Αρκετά σύγχρονα κτίρια τα τελευταία χρόνια υιοθετούν τη χρήση ψηφιακών συστημάτων και διαδικασιών, για αύξηση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας αλλά και της ασφάλειας του προσωπικού που εργάζεται στη διαχείριση και τη συντήρηση των ηλεκτρικών τους εγκαταστάσεων.

Εάν αναλογιστούμε πως ο κύκλος ζωής ενός ηλεκτρικού πίνακα είναι μερικές δεκαετίες, τη στιγμή που η τεχνολογία αλλάζει κάθε 3-5 χρόνια, γίνεται αμέσως κρίσιμη η αναγκαιότητα να διατηρούμε τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις συνεχώς ενημερωμένες (updated) για να αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις.
Οι λύσεις και τα προϊόντα της ΑΒΒ σχεδιάζονται και εξελίσσονται με γνώμονα να προσφέρουν μία σύγχρονη πρόταση στις νέες εγκαταστάσεις, αλλά και μία ευέλικτη λύση αναβάθμισης στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
Τα βασικά οφέλη από την αναβάθμιση μιας συμβατικής εγκατάστασης σε έξυπνη, είναι:
 1. Μεγιστοποίηση του κύκλου ζωής τους, με μειωμένες βλάβες και διακοπές ισχύος, μέσω έγκαιρων προληπτικών συντηρήσεων που προτείνονται από την πλατφόρμα διαχείρισης της ΑΒΒ.
 2. Αύξηση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με την εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης της ΑΒΒ.
 3. Σημαντική βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας που προσφέρουν στους χρήστες και το προσωπικό συντήρησης, αφού με την ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΒΒ είναι δυνατός τόσο ο απομακρυσμένος έλεγχος της εγκατάστασης, όσο και η δυνατότητα διακοπής ισχύος για την πραγματοποίηση μιας προληπτικής συντήρησης εκτός ωραρίου εργασίας.
Καρδιά της έξυπνης εγκατάστασης είναι οι Διασυνδεδεμένοι πίνακες διανομής Χαμηλής και Μέσης Τάσης της ΑΒΒ, που διαθέτουν:
 1. Προηγμένο εξοπλισμό προστασίας με ψηφιακές μονάδες προσφέροντας προστασία, αυξημένες δυνατότητες μετρήσεων ενέργειας.
 2. Απομακρυσμένο έλεγχο και συνδεσιμότητα plug & play με συστήματα διαχείρισης ενέργειας της ABB (τόσο σε τοπικό δίκτυο LAN ή σε Cloud) ή εναλλακτικά με άλλα συστήματα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων (BMS, Scada, κ.α
 3. Εξοικονόμηση ενέργειας και αυξημένη ενεργειακή αποδοτικότητα στην εγκατάσταση.
Η ψηφιακή λύση της ΑΒΒ, ABB AbilityTM Energy and Asset Manager απλοποιεί τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων εξασφαλίζοντας γρηγορότερη, σωστότερη και πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της εγκατάστασης (η πλατφόρμα προσφέρει πληροφορίες για το που και πότε καταναλώνεται η ενέργεια, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη ζήτηση και με ποιους τρόπους μπορούμε να επιτύχουμε εξοικονόμηση).

Διαχείριση & συντήρηση εξοπλισμού: Asset Manager
Στους έξυπνους πίνακες της ΑΒΒ είναι πολύ σημαντική η παρακολούθηση της λειτουργίας του εξοπλισμού, με στόχο την έγκαιρη επέμβαση για την προληπτική συντήρηση ή αντικατάστασή του.
Τι προσφέρει:
 1. Παρακολούθηση της καταπόνησης του εξοπλισμού βάσει ωρών λειτουργίας, συνθηκών περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, δονήσεις), αριθμό ηλεκτρικών & μηχανικών χειρισμών, κ.α. και πρόταση από την cloud πλατφόρμα ABB AbilityTM Energy and Asset Manager για την περίοδο εκτέλεσης προληπτικής συντήρησης.
 2. Αναλυτική παρακολούθηση και καταγραφή συμβάντων και δυνατότητα εξαγωγής τους σε αναλυτικές αναφορές (reports) σε excel.
 3. Απομακρυσμένος έλεγχος του εξοπλισμού μέσα από οθόνη αφής στην πόρτα του πίνακα.
Αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός οργανωμένου πλάνου συνεχούς παρακολούθησής του εξοπλισμού, είναι το κατά 40% μειωμένο κόστος συντήρησης, καθώς και η κατά 30% μείωση λειτουργικών εξόδων OPEX (operarting expenses), με 100% μείωση των μη προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.
Ενεργειακή Διαχείριση: Ability Εnergy Manager
Η εξοικονόμηση ενέργειας ξεκινάει από τη μέτρηση. Για να μπορείς κάτι να το βελτιώσεις πρέπει πρώτα να το μετρήσεις. Με τις έξυπνες μονάδες μέτρησης της ΑΒΒ μπορούν να συλλεχθούν αναλυτικά ενεργειακά δεδομένα από διαφορετικά σημεία της εγκατάστασης.

Έτσι μπορεί να γίνει αναλυτική παρακολούθηση της χρήσης ενέργειας και της ποιότητας δικτύου ανά πηγή (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, κατανάλωση νερού & αερίου, κ.α.) και υποσύστημα (π.χ. γραμμή παραγωγής, HVAC, κ.α.).
Τι προσφέρει:
 1. Συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή σε πραγματικό χρόνο αναλυτικών δεδομένων μετρήσεων (ενέργειας, κατανάλωσης νερού/υγραερίου και άλλων παραμέτρων, θερμοκρασίας περιβάλλοντος ή λειτουργίας, αναλογικών σημάτων από αισθητήρες, κ.α.).
 2. Δυνατότητα εξαγωγής αναφορών ή αναλυτικών δεδομένων μετρήσεων σε προκαθορισμένο χρόνο βάσει τον αναγκών του χρήστη ή παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο μέσα από μια πολύ φιλική προς το χρήστη web σελίδα.
 3. Αυτόματο backup δεδομένων και διατήρηση ιστορικού.
Με όλα τα παραπάνω μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ισχύος της εγκατάστασης.
Η εξέλιξη της ψηφιακής πλατφόρμας ABB AbilityTM Energy and Asset Μanager έγινε σε συνεργασία με την Microsoft, ηγέτη στις τεχνολογίες λογισμικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια δεδομένων στην εποχή του Internet of Things. Τα έξυπνα προϊόντα και οι λύσεις της ΑΒΒ αποτελούν μία τεχνολογική “future proof” λύση, σήμερα.