Στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, η SA ENERGOCOM διεξήγαγε με επιτυχία νέο διαγωνισμό προμήθειας φυσικού αερίου, ο οποίος προβλέπεται να αυξήσει σημαντικά την ασφάλεια εφοδιασμού της Δημοκρατίας της Μολδαβίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2023/2024.
Η δημοπρασία αφορούσε την προμήθεια όγκου φυσικού αερίου άνω των 100mcm / 1 TWh με σκοπό την αποθήκευσή του, καλύπτοντας σημαντικό μέρος του εφοδιασμού της αγοράς φυσικού αερίου της Μολδαβίας κατά τη χειμερινή περίοδο. Το κόστος της εν λόγω προμήθειας θα καλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με την οποία η κυβέρνηση της Μολδαβίας υπέγραψε σχετική δανειακή σύμβαση. 
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. αναδείχθηκε νικητής της νέας δημοπρασίας, υποβάλλοντας την πιο ανταγωνιστική προσφορά μεταξύ των λοιπών συμμετεχόντων. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, δήλωσε: «Η θετική έκβαση του πρόσφατου διαγωνισμού ενισχύει ακόμα περισσότερο την ήδη ισχυρή εταιρική σχέση των δύο εταιρειών και επιβεβαιώνει την πρόθεση της ΔΕΠΑ Εμπορίας να παραμείνει ο πρώτος στρατηγικός προμηθευτής της Μολδαβίας από την Ευρώπη, συμβάλλοντας στην ασφάλεια εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας της αγοράς φυσικού αερίου της Μολδαβίας».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ENERGOCOM, κ. Victor Binzari, δήλωσε: «Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη σχέση με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε., μια σχέση που βοηθά τη Δημοκρατία της Μολδαβίας να βελτιώσει την ενεργειακή της ασφάλεια και να διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού της με ενεργειακούς πόρους».