"

Ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στην ελληνική βιομηχανία μέχρι το 2022 υλοποιεί η ΕΥΔΑΠ. Θα πραγματοποιήσει επενδύσεις άνω των 650 εκατ ευρώ Το πρώτο μεγάλο έργο που αναμένεται να δημοπρατηθεί αφορά στην κατασκευή κέντρου επεξεργασίας λυμάτων (ΚΕΛ) και δικτύου αποχέτευσης για τη Ραφήνα, το Πικέρμι, τα Σπάτα και την Αρτέμιδα.
Οι 4 εργολαβίες που συνθέτουν το έργο, έχουν προϋπολογισμό πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν σε μεγάλο ποσοστό από ευρωπαϊκούς πόρους. Επίσης ΕΥΔΑΠ προγραμματίζει τη δημοπράτηση ΚΕΛ και αποχετευτικού δικτύου και στην περιοχή του Μαραθώνα.
Το έργο έχει αρχικό προϋπολογισμό ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ και θα καλύπτει τις ανάγκες 54.000 κατοίκων της περιοχής. Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ προβλέπει την κατασκευή ΚΕΛ και στην περιοχή του Σαρωνικού, ωστόσο πρόκειται για εγχείρημα που αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες.
Το έργο με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να καθυστερήσει δεδομένου πως δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι μελέτες. Στη φάση έγκρισης μελετών βρίσκεται το έργο για την κατασκευή ΚΕΛ στον Ωρωπό, προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες 26.000 της περιοχής.
Η ρύθμιση των οφειλών από μεγάλους πελάτες
Εντός του 2018 αντιμετωπίστηκαν, ρυθμίστηκαν και επιλύθηκαν χρονίζουσες υποθέσεις των Μεγάλων Πελατών. Για το 2018 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Μεγάλων Πελατών ανήλθαν στα 3,8 εκ ευρώ από τα οποία 925,7 χιλ. ευρώ βρίσκονται σε διακανονισμό. Οι συνολικές εισπράξεις ανήλθαν για το 2018 σε 22,8 εκ. ευρώ.
Οι Συνολικές εισπράξεις του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης για το 2018 ανήλθαν σε 2,04 εκ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), έναντι 1,89 εκ. ευρώ το 2017, αυξημένες κατά 7,6% έναντι της περσινής χρονιάς. Εντός του 2018 μπήκε σε λειτουργία το νέο σύστημα εισόδου και παρακολούθησης των διελεύσεων.
Οι πελάτες της ΕΥΔΑΠ
Το πελατολόγιο της ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνει περίπου 4.400.000 πελάτες (2.160.000 συνδέσεις περίπου) και παρέχει υπηρεσίες υδροδότησης μέσω των 14.000 χιλιομέτρων δικτύου διανομής νερού και τροφοδοτικών αγωγών. Το δίκτυο αποχέτευσης έχει συνολικό μήκος περί τα 9.500 χιλιόμετρα.

Γράφει ο Ανέστης Ντόκας – Πηγή: reporter.gr