Συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 100 εκατ. ευρώ με την TenneT, έναν από τους κορυφαίους Ευρωπαίους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό την υποστήριξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Νορβηγίας και Γερμανίας, υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σύμφωνα με ανακοίνωσε της Κομισιόν την Τρίτη 14 Αυγούστου 2018.
Η διασύνδεση Nordlink θα αποτελέσει την πρώτη υποδομή υψηλής τάσης που θα συνδέει απευθείας τη γερμανική και τη νορβηγική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, θα εκτείνεται σε μήκος 624 χιλιομέτρων, συνδέοντας τη Νορβηγία και τη Γερμανία στη Βόρειο Θάλασσα. Την ίδια ώρα, η ισχύς της διασύνδεσης θα ανέρχεται σε 1.400 MW, βελτιώνοντας σημαντικά τη διαφοροποίηση και την ασφάλεια εφοδιασμού και στις δύο χώρες και ενισχύοντας έτσι περαιτέρω την ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
«Χρειαζόμαστε οραματικές επενδύσεις σε σύγχρονες ενεργειακές υποδομές με επαρκείς διασυνδέσεις, ιδίως για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο. Είναι ένα ζωτικό στοιχείο της ενεργειακής μας ασφάλειας καθώς και της δράσης μας για το κλίμα. Αυτός ο έξυπνος συνδυασμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – ηλιακή και αιολική στη Γερμανία και υδροηλεκτρική στη Νορβηγία – υπογραμμίζει τη σταθερή μας δέσμευση να προσφέρουμε καθαρή ενέργεια σε εκατομμύρια ανθρώπους», δήλωσε σχετικά ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, Maros Sefcovic.
Την υλοποίηση της διασύνδεσης NordLink έχουν αναλάβει οι εταιρείες TSO Statnett και DC Nordseekabel, καθεμία από τις οποίες συμμετέχει στο έργο με μερίδιο 50%. Η DC Nordseekabel ανήκει εξ ημισείας στην TenneT και τη γερμανική KfW και είναι υπεύθυνη για την κατασκευή του γερμανικού τμήματος του έργου.