Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., στο πλαίσιο του πλάνου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης υποδομών με επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) της Δράσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί σε δεκατέσσερις (14) Επιχειρηματικά Πάρκα / Βιομηχανικές Περιοχές του δικτύου της, πρόγραμμα Έργων με Προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 50 εκ. ευρώ.
Το Πρόγραμμα των Έργων για κάθε Πάρκο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης της Δράσης και του νομοθετικού πλαισίου και έχει προηγουμένως παρουσιαστεί και εκτενώς συζητηθεί σε συναντήσεις της ΕΤΒΑ με τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις.
Από τις 8/9/2023  έχει τεθεί σε ισχύ η διαβούλευση για τους έκτακτους προϋπολογισμούς των Έργων για τα Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ) και Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) της ΕΤΒΑ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 24/09/2023 ενώ η διαδικασία της ψηφοφορίας θα έχει διάρκεια από 25/09/2023 έως και 29/09/2023.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαβούλευση έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες γης των Πάρκων ενώ στην ψηφοφορία δυνατότητα να ψηφίσουν έχουν όλοι οι ενήμεροι ιδιοκτήτες επιχειρηματικών οικοπέδων των ΕΠ και ΒΙΠΕ της ΕΤΒΑ.
Η πρόσβαση στην πλατφόρμα διαβούλευσης και ψηφοφορίας γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ (www.etvavipe.gr), όπου οι ιδιοκτήτες γης εφόσον συνδεθούν  μπορούν να ανατρέξουν στο ΕΠ ή τη ΒΙ.ΠΕ. που είναι εγκατεστημένοι, να ενημερωθούν για τους έκτακτους προϋπολογισμούς των έργων που έχουν αναρτηθεί και να καταθέσουν τις προτάσεις τους κατά τη φάση της διαβούλευσης και στη συνέχεια να συμμετέχουν στην ψηφοφορία
Πλήρεις οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΕΤΒΑ. Δυνατότητα επικοινωνίας για παροχή περαιτέρω οδηγιών και διευκρινίσεων παρέχονται και στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109540240 (Help Desk) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  9:00 – 17:00.