Το κόστος ενέργειας παραμένει «πληγή» για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και εστίασης γενικότερα, δύο και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της διεθνούς ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης. 
Μπορεί οι πρόσφατες παρεμβάσεις της Πολιτείας, στην κατεύθυνση επιδότησης μέρους αυτού του κόστους, να συνέβαλαν σε κάποιον βαθμό στον περιορισμό της μεγάλης ζημιάς για τις επιχειρήσεις, ωστόσο η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στο διεθνές πεδίο δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Αντιθέτως, το κλίμα που καλλιεργείται από όλες τις πλευρές προϊδεάζει για έναν δύσκολο χειμώνα ενόψει, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των –ήδη εξουθενωμένων– επιχειρήσεων.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής (Ε.ΕΠ.Α.Ζ.), από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα ως κορυφαίο στην ατζέντα της, τονίζοντας την ανάγκη μίας μόνιμης και αποφασιστικής λύσης, που θα ξεφεύγει από τις πρόσκαιρες επιδοματικές παρεμβάσεις και θα προστατεύει την ειδική διάσταση και βαρύτητα που έχουν για την κοινωνία το αρτοποιείο και το ζαχαροπλαστείο. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ε.ΕΠ.Α.Ζ. προτείνει να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις του κλάδου, όπως και της εστίασης γενικότερα, να ενταχθούν σε Ενεργειακές Κοινότητες, αξιοποιώντας το νέο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει.
Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις θα έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις καθαρές πηγές ενέργειας, το κόστος παραγωγής των οποίων μειώνεται συνεχώς, και έτσι να εξασφαλίσουν σταθερότητα τιμών, με παράλληλο αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό όφελος. 
Για να γίνει αυτό, όμως, απαιτούνται παρεμβάσεις από τις αρμόδιες Αρχές της Πολιτείας, ώστε το ισχύον, σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, να συμπληρωθεί και να προσαρμοστεί στις ανάγκες που έχουν προκύψει, δίνοντας αυτή τη δυνατότητα σε περισσότερους καταναλωτές, ανεξαρτήτως μεγέθους και χαρακτηριστικών.
Η Ε.ΕΠ.Α.Ζ., συνεπής στον ρόλο της να παρεμβαίνει συμβουλευτικά στις ρυθμιστικές διαδικασίες και στην επίλυση προβλημάτων του κλάδου αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των Ενεργειακών Κοινοτήτων, αναζητώντας βέλτιστες λύσεις και πρακτικές που μπορούν να βρουν επωφελή εφαρμογή στον κλάδο. Αναμένουμε από την Πολιτεία να φανεί και εκείνη συνεπής στο στόχο της ανάπτυξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων, διευκολύνοντας τη συμμετοχή ακόμα περισσότερων ενδιαφερόμενων με όφελος για όλους.