Τα έργα βιοαερίου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) ανά την επικράτεια, θα αδειοδοτούνται εκτός σειράς, βάσει των όσων προβλέπονται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που παρουσιάστηκε, την προηγούμενη βδομάδα, από την ηγεσία του.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν παράγοντες του Υπουργείου, επιταχύνονται έργα ηλεκτροπαραγωγής από το βιοαέριο που παράγεται από μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, κατά προσέγγιση της τάξεως 1 μεγαβάτ και μεγίστης ισχύος 4 μεγαβάτ. Υπό αυτή την έννοια υλοποιείται πληρέστερα το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.
Η ολοκλήρωση των εν λόγω έργων καθυστερούσε λόγω του μεγάλου όγκου αιτήσεων ΑΠΕ που έχουν συσσωρευτεί.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα έργα αυτού του τύπου συμβάλουν ώστε να μειώνονται οι αέριοι ρύποι και οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθώς και το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων για τους ΟΤΑ, λόγω του πρόσθετου εσόδου που θα απορρέει από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο.