Τον έλεγχο της ΕΝΙΜΕΧ Α.Ε.. απέκτησε η PROMETHAN Α.Ε σε μια προσπάθεια να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα του φυσικού αερίου.
Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΕΝΙΜΕΧ Α.Ε. αποτελεί μια εκ των σημαντικότερων κατασκευαστών λύσεων για την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία σταθμών μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
Με την επιμέλεια της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο προμήθειας και μεταφοράς συμπιεσμένου αερίου (CNG) στην Ελλάδα, της PROMETHAN Α.Ε., σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το επόμενο βήμα της ENIMEX που αφορά την προσφορά στην αγορά Σταθμών Ρύθμισης και Μέτρησης για δίκτυα υψηλής, μέσης και χαμηλής πίεσης, βανών άριστης ποιότητας, καθώς και κάθε είδους υλικών για την κάλυψη των αναγκών των σταθμών και των δικτύων φυσικού αερίου. 
Σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις, στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, δημιουργήθηκε τμήμα και Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) νέων προϊόντων, καθώς και γραμμή παραγωγής σταθμών και βανών.
Το υψηλής κατάρτισης και εμπειρίας προσωπικό σε συνδυασμό με τον τελευταίας τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό εγγυώνται την αρτιότητα των συστημάτων που παράγονται για λογαριασμό πελατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η ENIMEX Α.Ε. προσφέροντας υπηρεσίες κατασκευής, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης σε σταθμούς φυσικού αερίου και βανοστάσια αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη λύση της αγοράς για την εξυπηρέτηση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου και την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των βιομηχανικών καταναλωτών.
Οι συνέργειες που δημιουργεί η συνεργασία της ENIMEX Α.Ε. με την PROMETHAN Α.Ε. στοχεύουν να καθιερώσουν την ENIMEX A.E. – μια αμιγώς ελληνική εταιρεία – ως τον μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο πάροχο λύσεων και υπηρεσιών στον χώρο της ενέργειας, καθιστώντας παράλληλα την εταιρεία βασικό στυλοβάτη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της στήριξης των τοπικών κοινωνιών.