Φυσικό αέριο σε συμπιεσμένη μορφή, σε περιοχές της Αττικής που δεν έχουν δίκτυο, σχεδιάζει να στείλει η ΕΠΑ Αττικής, η οποία από το 2018 θα διαθέτει στους 330.000 υφιστάμενους πελάτες φυσικού αερίου και ηλεκτρική ενέργεια, ανταγωνιζόμενη τη ΔΕΗ και τους λοιπούς εναλλακτικούς παρόχους.

Επίσης, θα ζητήσει μέσα στο 2017 άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και θα βασιστεί, μεταξύ άλλων, στις δημοπρασίες της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ (ΝΟΜΕ), που ξεκίνησαν πέρυσι και με τον υφιστάμενο προγραμματισμό θα συνεχιστούν ως το 2019. Πιθανή επέκταση σε καταναλωτές εκτός του υφιστάμενου πελατολογίου θα εξεταστεί έπειτα από 2-3 χρόνια.
Παράλληλα εξετάζονται οι δυνατότητες μεταφοράς φυσικού αερίου σε συμπιεσμένη μορφή (CNG) σε περιοχές που δεν υπάρχουν δίκτυα, ενώ η εταιρία έχει αναθερμάνει τις επαφές και με μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται ήδη με φυσικό αέριο και διαθέτουν μεγάλους στόλους αυτοκινήτων προκειμένου να τις προμηθεύσει με CNG για την κίνηση των φορτηγών (εγκαθιστώντας συμπιεστές στο υφιστάμενο δίκτυο χαμηλής ή μέσης πίεσης).
Η ΕΠΑ Αττικής θα εξετάσει επίσης πιθανές ευκαιρίες και στις νέες περιοχές της χώρας, όπου σχεδιάζεται να επεκταθεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο.