Με κοινό σύνθημα «Άλλαξε τις συνήθειες σου, μείωσε τα απόβλητά σου», Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημόσιες Αρχές, ενώσεις, επιχειρήσεις, συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες, καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (16-24 Νοεμβρίου 2019), τη μεγαλύτερη καμπάνια του είδους στην Ευρώπη.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) είναι ο εθνικός συντονιστής των δράσεων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας EWWR.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να οργανώσουν συγκεκριμένη δράση, η οποία θα εστιάζει στο τρίπτυχο «μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (Reduce, Reuse, Recycle)».
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν ημερίδες, εκθέσεις, διαγωνισμοί, ενημερώσεις ή δρώμενα με στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του κοινού για τη μείωση των αποβλήτων.
Στην ιστοσελίδα www.ewwr.eu οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ιδέες για συμμετοχή και να κάνουν την εγγραφή τους έως τις 8 Νοεμβρίου 2019, ακολουθώντας τις οδηγίες.
Σημειώνεται ότι πέρυσι, κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων, υλοποιήθηκαν 14.000 δράσεις.
Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι προτεινόμενες δράσεις έχουν ως εξής:
 1. Κάθε υποβαλλόμενη δράση οφείλει να είναι καινοτόμος και προσανατολισμένη στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών στη διαχείριση των αποβλήτων τους και πρέπει να υλοποιηθεί κατά την εβδομάδα διεξαγωγής του EWWR 16-24/11/2019.
 2. Διοργανωτής δράσης (Action Developer) μπορεί να γίνει οργανισμός, δημόσια υπηρεσία, ΜΚΟ, επιχείρηση, βιομηχανία, εκπαιδευτικό ίδρυμα ή πολίτης που ενδιαφέρεται να οργανώσει μία δράση ευαισθητοποίησης για τη μείωση των αποβλήτων.
 3. Η δράση πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διεξαγωγή του EWWR (16 έως τις 24 Νοεμβρίου 2019), ενώ υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασής της και προγενέστερα αρχής γενομένης από 25/11/2018 (ημερομηνία ολοκλήρωσης της περσινής καμπάνιας).
 4. Οι δράσεις που υλοποιούνται στο EWWR αφορούν τα «3R» (μείωση αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, ανακύκλωση υλικών). Τα «3R» αντιπροσωπεύουν τις επιλογές που πρέπει να εξεταστούν κατά την εκπόνηση μιας στρατηγικής διαχείρισης αποβλήτων.
Κάθε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων έχει τη δική της θεματική ενότητα, για το 2019 είναι η «Εκπαίδευση και την Επικοινωνία στα απόβλητα», ενώ το κοινό σύνθημα είναι το « Άλλαξε τις συνήθειες σου, μείωσε τα απόβλητα σου».
Σε ό,τι αφορά τους διοργανωτές των δράσεων, πρέπει να αναλάβουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις:
 1. Οι δράσεις EWWR θα αναληφθούν από διοργανωτές με σαφώς προσδιορισμένη ταυτότητα.
 2. Οι δράσεις πρέπει να καταχωρούνται και να επικυρώνονται επισήμως από τον συντονιστή του EWWR. Για την Ελλάδα, Συντονιστής είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).
 3. Η επικυρωμένη δράση θα είναι νομότυπη και θα έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τους τοπικούς φορείς για τη διεξαγωγή της.
 4. Η δράση δεν θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση πολιτικού ή θρησκευτικού σκοπού και δεν θα παραβιάζει τα χρηστά ήθη.
 5. Η δράση θα είναι μη κερδοσκοπική και η συμμετοχή των επισκεπτών θα είναι δωρεάν.
 6. Σε καμία περίπτωση η δράση δεν θα επικεντρώνεται σε προϊόν ή εμπορικό σήμα.
 7. Το λογότυπο της EWWR θα χρησιμοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο της επικυρωμένης δράσης.
 8. Όλες οι επικυρωμένες δράσεις EWWR θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία για επιλογή τους ως υποψήφιες για τα απονεμόμενα βραβεία EWWR.