Εξαρτημένο παραμένει το ελληνικό σύστημα από το φυσικό αέριο όπως φάνηκε από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την οποία διήλθε η χώρα στις αρχές του έτους, κάτι που επιβεβαιώνει και πρόσφατη έκθεση του οργανισμού Eurelectric.

Ο οργανισμός αναφέρεται στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία περιήλθε η Ελλάδα στις 20 Δεκεμβρίου του 2016 εξαιτίας της αύξησης της ζήτησης και της ανεπάρκειας φυσικού αερίου. Όπως σημειώνει «αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου του 2017. Ύστερα από παρέμβαση του ΑΔΜΗΕ ελήφθησαν συγκεκριμένα μέτρα όπως:
α) Μείωση της λειτουργίας των μονάδων παραγωγής ενέργειας που καίνε φυσικό αέριο.
β) Μεγιστοποίηση της λειτουργίας των μονάδων που καίνε λιγνίτη και των υδροηλεκτρικών μονάδων.
γ) Μετατροπή των μονάδων διπλού καυσίμου της ΔΕΗ στη Κομοτηνή και το Λαύριο (μονάδα 4) και λειτουργία με ντίζελ αντί με φυσικό αέριο.
Κατά το συγκεκριμένο διάστημα μεταφέρθηκαν αρκετά έκτακτα φορτία LNG  στη Ρεβυθούσα. Τα εν λόγω γεγονότα αναδεικνύουν την εξάρτηση του ελληνικού συστήματος αερίου από το LNG κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο δεδομένων των περιορισμένων διασυνδέσεων και/ή των προμηθειών μέσω αγωγών με τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Αυτή η εξάρτηση ίσως να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την ασφάλεια εφοδιασμού του ηλεκτρικού συστήματος, λόγω της δικής του σοβαρής εξάρτησης από το φυσικό αέριο».
Όπως αναφέρει ο οργανισμός, «γίνεται εμφανής η σημασία της ασφάλειας στην προμήθεια φυσικού αερίου, ειδικά σε χώρες όπου υπάρχουν εργοστάσια παραγωγής ενέργειας τα οποία λειτουργούν με αέριο. Καθώς τα περιορισμένα φορτία LNG δείχνουν να είναι η βασική αιτία των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η επαρκής προμήθεια αλλά και να επικαιροποιηθούν οι κανονισμοί σχετικά με την έκτακτη ανάγκη προκειμένου να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε χώρας».
Παράλληλα, σημειώνει ότι αν και οι χαμηλές παραδόσεις LNG φαίνεται πως ήταν κοινό αίτιο για τις έκτακτες καταστάσεις που σημειώθηκαν, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το ψύχος που παρατηρήθηκε αυτό το χειμώνα δεν ήταν το «δριμύτερο ψύχος 20ετίας» που περιγράφεται στον κανονισμό 2010/944, ο οποίος ισχύει από το 2010. Κατ’ επέκταση, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προσέξουν ώστε, όπως ισχύει στον ηλεκτρισμό, η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί προσεκτικά, ακόμα και εν μέσω μιας ‘φούσκας’ στο αέριο».

Πηγή: www.insider.gr