Εντός της ημέρας, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119), θα υπογραφούν οι συμβάσεις παραχώρησης έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για δυο θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου, από τον Υπουργό, Γιώργο Σταθάκη, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), Ιωάννη Μπασιά, καθώς και εκπροσώπους των εταιρειών, Repsol και ΕΛΠΕ, που έχουν επιλεχθεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις σημερινές υπογραφές ουσιαστικά κλείνει ο κύκλος των παραχωρήσεων του Ελληνικού Δημοσίου στη Δυτική Ελλάδα, με την έγκριση των συμβάσεων για τα οικόπεδα της Κρήτης να αναμένονται το επόμενο διάστημα.
Το σημερινό πρόγραμμα της τελετής για την υπογραφή των συμβάσεων έχει ως εξής:
14.00 – 14.30 Υπογραφή Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας, «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Θαλάσσια Περιοχή 10, Ιόνιο Πέλαγος, Ελλάδα
Χαιρετισμοί:
Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Ελληνικά Πετρέλαια
Υπογραφή σύμβασης
14.30 – 15.00 Υπογραφή Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών:  
«Repsol Exploracion S.A.» «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη Θαλάσσια Περιοχή ΙΟΝΙΟ, Δυτική Ελλάδας
Χαιρετισμοί:
Γιάννης Μπασιάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων
Γιώργος Αλέξόπουλος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Ελληνικά Πετρέλαια
Mikel Erquiaga, Director of Global New Ventures, REPSOL
Υπογραφή Σύμβασης