Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοίνωσε, χθες Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020, το πλήθος των συμμετεχόντων στον κοινό διαγωνισμό ΑΠΕ της 2ας Απριλίου, καθώς και τη συνολική ισχύ προς διάθεση.
Συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής προσφορών της 25ης Φεβρουαρίου παρήλθε πλέον και στα πλαίσια αυτά η ΡΑΕ ανακοίνωσε ότι οι συμμετέχοντες για το διαγωνισμό είναι εννέα με συνολική ισχύ 711,69 μεγαβάτ.
Από αυτή την ισχύ, περίπου 280 μεγαβάτ αφορούν σε αιτήσεις για αιολικά πάρκα και τα υπόλοιπα περίπου 420 μεγαβάτ, αφορούν σε αιτήσεις για φωτοβολταϊκά, εκ των οποίων περίπου 250 μεγαβάτ είναι τα φωτοβολταϊκά έργα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
Η διαδικασία εξέτασης των συμμετεχόντων, όπως και τα υπόλοιπα στάδια της ανταγωνιστικής διαδικασίας, θα ακολουθήσουν τα όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 1/2020 Προκήρυξη της Αρχής. Το σύνολο της δημοπρατούμενης ισχύος ανέρχεται σε 600 μεγαβάτ, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε να αυξήσει κατά 100 μεγαβάτ την ισχύ. Το επίπεδο ανταγωνισμού είναι της τάξης του συν 40%, γεγονός που σημαίνει ότι θα θα δημοπρατηθεί τελικά ισχύς 508 Μεγαβάτ. Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία ανέρχεται σε 61,32 ευρώ ανά μεγαβατώρα.