11,4 γιγαβάτ φωτοβολταϊκών εγκαταστάθηκαν στην Κίνα, κατά την διάρκεια α’ εξάμηνο του έτους, όπως καταγράφεται από τα επίσημα στοιχεία της χώρας.
Από αυτά, τα 6,82 γιγαβάτ ήταν φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ η περισσότερη ισχύς προστέθηκε στα βορειοδυτικά της χώρας με 3,43 γιγαβάτ. Συνολικά η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 185,5 γιγαβάτ, εκ των οποίων τα 130,5 είναι φ/β πάρκα.