Αύξηση 9% στα προσαρμοσμένα καθαρά της κέρδη, σημείωσε η γερμανική ενεργειακή εταιρεία EON, παρουσιάζοντας τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2018. Σύμφωνα με την ΕΟΝ, η ενισχυμένη κερδοφορία του ομίλου επετεύχθει λόγω των ισχυρών επιδόσεων των μονάδων εξυπηρέτησης πελατών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της γερμανικής ενεργειακής εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 1,05 δισ. ευρώ, σε σχέση με τα 881 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων, αυξήθηκαν κατά 10% και διαμορφώθηκαν στα 1,9 δισ. ευρώ.
Η εταιρεία διατήρησε τους στόχους της για το 2018 όσον αφορά στα προσαρμοσμένα κέρδη της προ φόρων και τόκων, στα μεταξύ 2,8-3 δισ. ευρώ, ενώ για προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα μεταξύ 1,3-1,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία συμπλήρωσε ότι το καθαρό της χρέος μειώθηκε κατά 18%, στα 15,9 δισ. ευρώ.