Σε κτίριο της ΠΕ Σερρών εφαρμόσθηκε σύστημα αβαθούς γεωθερμίας  για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών σε θέρμανση – ψύξη. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο γραφείων επιφάνειας 2000 m² περίπου, όπου στεγάζονται η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Σερρών καθώς και διάφορες άλλες Υπηρεσίες της ΠΕ Σερρών.
Το κτίριο κάλυπτε τις ανάγκες του σε θέρμανση – ψύξη με συμβατικά συστήματα, συγκεκριμένα με λέβητα πετρελαίου και αερόψυκτο ψύκτη νερού και το εσωτερικό του δίκτυο διανομής από τερματικές μονάδες νερού (FCU’s). Για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, επιλέχθηκε η εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας.
Photo © Προσωπικό Αρχείο Αργύρη Μπαϊρακλιλή

Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκε γεωθερμική αντλία θερμότητας θερμικής ισχύος 75 Kw και ψυκτικής 67 Kw. Επίσης, επιλέχθηκε γεωεναλλάκτης ανοικτού τύπου, λόγω της πλούσιας υδροφορίας του υπεδάφους.
Δηλαδή κατασκευάσθηκαν δύο γεωτρήσεις, όπου από τη μία γίνεται η άντληση του νερού και στην άλλη η επανέγχυσή του, αφού γίνει η εκμετάλλευσή της ενέργειας του μέσω ανοξείδωτου πλακοειδούς εναλλάκτη. Η μέση θερμοκρασία του νερού άντλησης είναι 17ο C, σταθερή καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Σε αυτό το σημείο ακριβώς οφείλεται και η μεγάλη εξοικονόμηση που προσφέρει η γεωθερμία.

«Φανταστείτε με τι βαθμούς απόδοσης λειτουργεί το σύστημα όταν κατά τη λειτουργία της ψύξης το καλοκαίρι η εξωτερική θερμοκρασία κυμαίνεται 30-40ο C και κατά τη λειτουργία της θέρμανσης το χειμώνα η εξωτερική θερμοκρασία κυμαίνεται 0-10ο.

Για την μεγιστοποίηση του βαθμού απόδοσης του συστήματος, όλες οι αντλίες κυκλοφορίας νερού ελέγχονται μέσω ρυθμιστών στροφών (inverters) για να προσαρμόζεται η λειτουργία τους στη ζήτηση φορτίου.
Photo © Προσωπικό Αρχείο Αργύρη Μπαϊρακλιλή

Το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του καλοκαιριού του 2018, με καταπληκτικά αποτελέσματα εξοικονόμησης. Η εξοικονόμηση που αναμένεται κατά τη λειτουργία της θέρμανσης είναι περίπου 70% και στη λειτουργία ψύξης 40%.
Η γεωθερμία αποτελεί σήμερα ότι πιο σύγχρονο και αποδοτικό σύστημα κλιματισμού υπάρχει στον κόσμο καθώς παρέχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:  
  1. Εξοικονόμηση έως και 70% σε σύγκριση με συμβατικά συστήματα (πετρέλαιο, κλπ).
  2. Σταθερούς υψηλούς βαθμούς απόδοσης, ανεξάρτητα των εξωτερικών θερμοκρασιών.
  3. Ένα σύστημα κοινό για θέρμανση – ψύξη.
Ένα σύστημα γεωθερμίας αποτελείται από τα παρακάτω τρία υποσύνολα:  
  1. Γεωεναλλάκτες, είναι το σύστημα των σωληνώσεων που μεταφέρει την ενέργεια από τη γή, στην αντλία θερμότητας.
  2. Γεωθερμική αντλία θερμότητας, είναι ηλεκτροκίνητη μηχανή που μεταφέρει ενέργεια από τη γη στο κτίριο. Συγκεκριμένα για κάθε 4 Kw αποδιδόμενης θερμικής ισχύος, τα 3 Kw είναι δωρεάν από τη γη, και το υπόλοιπο 1 kw η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.
  3. Το εσωτερικό δίκτυο διανομής της θερμικής – ψυκτικής ισχύος.
* Σημαντική Υποσημείωση:
Επειδή πλέον η χρήση ΑΠΕ δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά επιτακτική ανάγκη, η χρήση της γεωθερμίας σε Δημόσια και Ιδιωτικά κτίρια αποτελεί μία θαυμάσια επιλογή για την κάλυψη των αναγκών τους σε θέρμανση – ψύξη.

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Έργο: Κτίριο γραφείων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Σερρών, Τοποθεσία: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Έτος Λειτουργίας: 2018, Κατασκευή Γεωθερμικής Εγκατάστασης: Αργύρης Μπαϊρακλιλής (Ηλεκτρ. Μηχανικός), Παρουσίαση & Φωτογραφίες: Αργύρης Μπαϊρακλιλής (Ηλεκτρ. Μηχανικός ΑΠΘ)