Μείωση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών παρατηρείται το 2018 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Συγκεκριμένα, το έτος 2018 σε σχέση με το έτος 2017, η κατανάλωση μειώθηκε κατά 2,4%, από 7.186.080 μετρικούς τόνους σε 7.016.759 μετρικούς τόνους.
Η μείωση αυτή, προήλθε, κατά κύριο λόγο, από τη μείωση στην κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης κατά 17,4% και της αμόλυβδης βενζίνης κατά 2,8%.
Αντίθετα, σημειώθηκε αύξηση στις ακόλουθες κατηγορίες πετρελαιοειδών: βενζίνη σούπερ αμόλυβδη 98/100 (6,6%), πετρέλαιο κίνησης (2,6%) και υγραέριο (2,2%). Η κατανάλωση των κατηγοριών μαζούτ χαμηλού θείου και μαζούτ υψηλού θείου, παρουσίασε αύξηση 5% και μείωση 6,3%, αντίστοιχα.
Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση είναι η Αττική (29,3%) και η Κεντρική Μακεδονία (17,8%) και ακολουθούν οι περιφέρειες της Θεσσαλίας (6,7%), Στερεάς Ελλάδας (6,6%), Δυτικής Ελλάδας (6,3%), Πελοποννήσου (5,8%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (5,6%), Κρήτης (5,5%), Ηπείρου (3,8%), Νοτίου Αιγαίου (3,3%) και Δυτικής Μακεδονίας (3,2%). Η χαμηλότερη κατανάλωση παρατηρείται στις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων (2,1%) και του Βορείου Αιγαίου (1,3%).