Σημαντική αύξηση εμφάνισε ο κύκλος εργασιών στη Βιομηχανία κατά τον πρώτο μήνα του έτους, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Ειδικότερα, αύξηση 17,7% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2022, έναντι αύξησης 36,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021.
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του Ιανουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 17,2%.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2022 – Ιανουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2021 – Ιανουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 31,7%, έναντι αύξησης 29,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 17,7% τον μήνα Ιανουάριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2022, προήλθε από την αύξηση κατά 17,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης και κατά 5,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.