Περαιτέρω μεγάλη αύξηση, της τάξης του 28,1%, σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2021, έναντι αύξησης 21,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2021 με το 2020.
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 28,1%, έναντι αύξησης 21,2%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2021 με το 2020.
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουνίου 2022, παρουσίασε μείωση 1,4%, έναντι αύξησης 2,2%. που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021 .
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2021 – Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2020 – Ιουλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 30,1%, έναντι αύξησης 4,3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών (%) Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία (2015=100,0)