Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε την ανάθεση μέρους διαγωνισμού για έρευνα και ανάπτυξη της Carbon Trust στην εταιρεία Ελληνικά Καλώδια αναφορικά με το κοινό βιομηχανικό έργο πλωτών ανεμογεννητριών (Floating Wind JIP).
Το έργο Floating Wind JIP, υπό την αιγίδα της Carbon Trust, είναι μια πρωτοβουλία συνεργασίας για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) μεταξύ των βιομηχανικών εταίρων EnBW, ENGIE, Eolfi, E.ON, Equinor, innogy, Kyuden Mirai Energy, Ørsted, ScottishPower Renewables, Shell, Vattenfall και Wpd με την υποστήριξη της Κυβέρνησης της Σκωτίας, με στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πλωτών αιολικών πάρκων εμπορικής κλίμακας.
Η πρωτοβουλία αυτή έχει σκοπό την ανάπτυξη δυναμικών καλωδίων υψηλής τάσης για τη μεταφορά ηλεκτρικής ισχύος από αιολικά πάρκα στην ακτή, μία νέα τεχνολογία που αναμένεται να βοηθήσει ουσιαστικά την εμπορική ανάπτυξη της παραγωγής αιολικής ενέργειας με χρήση πλωτών ανεμογεννητριών.
Για τον σκοπό αυτό, η Ελληνικά Καλώδια θα υποστηρίξει τον σχεδιασμό, τις αρχικές δοκιμές και την ανάπτυξη δυναμικών καλωδίων από 130kV έως 250kV προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποδοτική μετάδοση ισχύος από πλωτές ανεμογεννήτριες στην ακτή.
Η πρώτη φάση του έργου που έχει ανατεθεί στην Ελληνικά Καλώδια θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2020. Η συνεισφορά της Ελληνικά Καλώδια, θυγατρικής της Cenergy Holdings, στο πλαίσιο της ως άνω πρωτοβουλίας συνεργασίας θα είναι η παραγωγή υποβρυχίων δυναμικών καλωδίων υψηλής τάσης, τα οποία θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο της θυγατρικής της, Fulgor στο Σουσάκι Κορινθίας, όπου η τελευταία διαθέτει εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.