Ελλάκτωρ: Σύμβαση για την ενεργειακή αξιοποίηση του ΧΥΤΑ ΜαυροράχηςΗ εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE ανακοίνωσε ότι, η θυγατρική της εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, υπέγραψε σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, σύμβαση με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας για τo έργο της Ενεργειακής Αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή, συντήρηση και 20ετή λειτουργία των εγκαταστάσεων συλλογής και εκμετάλλευσης του παραγόμενου βιοαερίου του Χ.Υ.ΤΑ Μαυροράχης. Ο Ανάδοχος θα βελτιώσει το δίκτυο συλλογής του βιοαερίου στην πλήρη έκταση του Χ.Υ.Τ.Α, ενώ όπου κρίνεται απαραίτητο θα προβεί σε νέες κατασκευές. Το συλλεγόμενο βιοαέριο θα τροφοδοτεί τη νέα μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης κατάλληλης δυναμικότητας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Εκτιμάται ότι θα απορροφώνται περίπου 2.000 m³/h βιοαέριο ενώ η ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα ανέρχεται περίπου σε 22.000 MWh, ικανή για την κάλυψη των ετησίων αναγκών σε ηλεκτρισμό περίπου 5.500 νοικοκυριών.

Για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας ο Ανάδοχος θα συμβληθεί με τον ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Με την επένδυση της ΗΛΕΚΤΩΡ, εκτιμώμενου ύψους 4 εκ. €, ο Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης καθίσταται πλέον όχι μόνο απόλυτα σύμφωνος με τις επιταγές της Εθνικής Νομοθεσίας, αλλά μετατρέπεται και σε μια σημαντική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας με πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Πρέπει να σημειωθεί ότι εξ’ ολοκλήρου το αντικείμενο της Σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από την Ανάδοχο εταιρεία με τον Σύνδεσμο να λαμβάνει συγκεκριμένο ποσοστό επί των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 20ετή περίοδο παραχώρησης.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. αποτελεί τον βραχίονα περιβαλλοντικών έργων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με ηγετικό ρόλο στη διαχείριση απορριμμάτων και ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου Χ.Υ.Τ.Α στον Ελληνικό χώρο. Η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. έχει υλοποιήσει και λειτουργεί ήδη επιτυχώς πάνω από μια 10ετία παρόμοια έργα στην Ελλάδα και μεταξύ άλλων το έργο ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου του αποκατεστημένου Χ.Δ.Α Ταγαράδων επίσης στο Ν. Θεσσαλονίκης.