Με επιστολή της προς τη ΡΑΕ, συμμετείχε η ΕΛΕΤΑΕΝ στη δημόσια διαβούλευση της Αρχής για το προτεινόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο (high level design) του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης, κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023, ενόψει της θέσης σε λειτουργία της Φάσης Ι της διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα.
Ο μεταβατικός χαρακτήρας του μοντέλου που αφορά την μη πλήρη διασύνδεση της Κρήτης βάρυνε ιδιαίτερα στην διατύπωση των σχολίων της ΕΛΕΤΑΕΝ. Μεταξύ άλλων, τονίστηκε πως θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν κατά την διάρκεια αυτού του μεταβατικού υβριδικού μοντέλου μέχρι το 2023, δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τον μηχανισμό εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε.
Επιπλέον θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι μέχρι την ολοκλήρωση της πλήρους διασύνδεσης (Φάση ΙΙ), δεν θα υπάρξει μεταβολή στο ύψος των τιμών απορρόφησης FiT της ενέργειας από τα έργα Α.Π.Ε. της Κρήτης.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ εδώ