Επιστολή και Υπόμνημα υπέβαλε στην ηγεσία του ΥΠ.ΕΝ η ΕΛΕΤΑΕΝ, η οποία περιλαμβάνει τον σχολιασμό τoυ συνοπτικού σχεδίου του επικαιροποιημένου ΕΣΕΚ.
Όπως αναφέρει η ΕΛΕΤΑΕΝ στην επιστολή της: «Το σχέδιο αυτό περιέχει μερικές κρίσιμες στρατηγικές επιλογές και διαπιστώσεις που αφορούν συνολικά την ενεργειακή μετάβαση, οι οποίες ξεπερνούν τα όρια ενός τυπικού ενεργειακού σχεδιασμού.
Α] Ενώ αυτές κινούνται γενικά σε ορθή κατεύθυνση, ένα από τα βασικά τους ελλείμματα είναι ο εξαιρετικά μειωμένος στόχος για τα χερσαία αιολικά πάρκα.
Το υπό αναθεώρηση ΕΣΕΚ πρέπει να περιλαμβάνει σαφώς πιο αυξημένους στόχους για τα χερσαία αιολικά πάρκα και πολύ πιο ισορροπημένο μείγμα αιολικών – φωτοβολταϊκών-υδροηλεκτρικών. Η αναγκαιότητα αυτή έχει τεκμηριωθεί από διαδοχικές μελέτες που έχουν παρουσιαστεί σε ειδικές εκδηλώσεις κατά το προηγούμενο διάστημα. Εάν θεωρηθεί ότι τα αιολικά είναι εγκατεστημένα μόνο στην στεριά, ο κατάλληλος συνδυασμός αντιστοιχεί σε περίπου 40% φωτοβολταϊκά και 60% αιολικά.
Το ισορροπημένο μείγμα τεχνολογιών Α.Π.Ε.:
  1. οδηγεί σε ομαλότερη κατανομή της παραγωγής πράσινης ενέργειας μέσα στο 24ώρο
  2. συνάδει με τη στρατηγική να καταστεί η χώρα εξαγωγός πράσινης ενέργειας (για τους λόγους που εξηγούνται συνοπτικά στο συνημμένο ερωτηματολόγιο).
Η αναγκαία σημαντική αύξηση του στόχου για τα αιολικά το 2030 είναι σύμφωνη με τη διαμορφωμένη δυναμική της αγοράς. Συγκεκριμένα, με βάση τη πραγματική εικόνα της αγοράς και τα στατιστικά που συλλέγουμε, η συνολική αιολική ισχύς θα προσεγγίσει τα 6,5 GW εντός της επόμενης τριετίας. Επομένως ο προτεινόμενος στόχος για τα χερσαία αιολικά που περιλαμβάνεται στο συνοπτικό κείμενο (7,6 GW το 2030), ταιριάζει με ένα σενάριο μεγάλης επιβράδυνσης μετά το 2026 το οποίο δεν αναμένεται και φυσικά δεν είναι ευκταίο.
Β] Πέραν την ανωτέρω διαφωνίας μας, είναι σημαντικό οι στρατηγικές του ΕΣΕΚ να εξηγηθούν και να επικοινωνηθούν ορθά στο ευρύ κοινό διότι σχετίζονται με τα οικονομικά και τη καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Τρία είναι τα πιο χαρακτηριστικά σημεία αυτών των στρατηγικών (όπως αναλύονται περισσότερο στο συνημμένο ερωτηματολόγιο):
1ον) Η ενεργειακή μετάβαση είναι μια επένδυση για το μέλλον  που θα προσφέρει σημαντικά και μόνιμα οικονομικά οφέλη στους πολίτες, αναπτυξιακά οφέλη στην οικονομία και ενεργειακή ανεξαρτησία στην πατρίδα μας και ολόκληρη την Ευρώπη.
2ον) Προβλέπεται μια εντελώς διαφορετική και εντυπωσιακή ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος. Επομένως, δεν υπάρχει πια η πολυτέλεια να χάνεται χρόνος – πολύ περισσότερος από όσος απαιτείται –  σε ατέρμονες διαδικασίες (πολιτικές, νομικές, αδειοδοτικές και δικαστικές) που καθυστερούν ή και αναστέλλουν την ολοκλήρωση έργων Α.Π.Ε. και έργων ηλεκτρικών δικτύων και διασυνδέσεων.
3ον) Το κείμενο του νέου ΕΣΕΚ περιγράφει την ανάγκη ύπαρξης νέων φόρων που θα καλύψουν το δημιουργούμενο κενό. Όμως δεν πρόκειται απλά για νέους φόρους -έκφραση του τρομάζει και δεν περιγράφει την πραγματικότητα- αλλά πρόκειται για ένα συνολικό φορολογικό μετασχηματισμό όπου τα έσοδα από υφιστάμενους φόρους αντικαθίστανται με έσοδα από άλλους ή νέους φόρους, χωρίς να επιβαρύνεται το συνολικό φοροδοτικό βάρος της οικονομίας σε σχέση με την ανάπτυξη».

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ
Δείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις στο συνεπτυγμένο προσχέδιο ΕΔΩ