Οι μέτοχοι της ΕΛΒΙΕΜΕΚ στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου, στις 12:00, καλούνται να αποφασίσουν για την πώληση του κλάδου των Φωτοβολταϊκών.
Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, οι μέτοχοι καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για την πώληση του κλάδου των Φωτοβολταϊκών, συμπεριλαμβανομένου του ακινήτου της εταιρείας στο Τάχυ Θηβών, εντός του οποίου βρίσκεται ο Φωτοβολταϊκός σταθμός.
Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 6 Μαρτίου 2018, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.
Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 19 Μαρτίου 2018, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.