Δεύτερη παράταση, έως τις 6 Μαρτίου, δόθηκε, τελικά, στις καταληκτικές ημερομηνίες παραλαβής προσφορών για το διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με το σημαντικό έργο εκσυγχρονισμού των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ).
Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και πόντιση υποβρύχιων καλωδίων, στις διασυνδέσεις «Πάρος – Αντίπαρος», «Κόλπος Καλλονής Λέσβου», «Τροιζηνία – Πόρος» και «Κεραμωτή – Θάσος», ο οποίος είχε προκηρυχθεί από τα τέλη του 2019 και αρχικά προβλεπόταν να ολοκληρωθεί στις 9 Ιανουαρίου 2020.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 7,92 εκατ. ευρώ (προ ΦΠΑ), αφορά στην πόντιση 2 υποβρύχιων καλωδίων, τάσεως 20 kV, μόνωσης XLPE ανά διασύνδεση, στις διασυνδέσεις «Τροιζηνία – Πόρος» (μήκους 1,86 και 2,01 χλμ.) και «Κόλπος Καλλονής Λέσβου» (μήκους 2,7 χλμ. έκαστο) καθώς και στην πόντιση 1 υποβρύχιου καλωδίου τάσεως 20 kV, μόνωσης XLPE ανά διασύνδεση, στις διασυνδέσεις «Κεραμωτή – Θάσος» και «Πάρος – Αντίπαρος», μήκους 8,15 χλμ. και 1,68 χλμ. αντίστοιχα.
Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, στο έργο περιλαμβάνεται η παραγωγή – προμήθεια των απαιτουμένων υποβρυχίων καλωδίων, καθώς και του συνόλου των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων, και η πραγματοποίηση του συνόλου των απαιτουμένων εργασιών, ώστε οι προαναφερόμενες υποβρύχιες διασυνδετικές γραμμές να παραδοθούν στον ΔΕΔΔΗΕ, έτοιμες προς χρήση.
Ενδεικτικά, στη σχετική προκήρυξη περιλαμβάνονται τα εξής:
Α. Η προμήθεια ενός (1) υποβρυχίου καλωδίου ισχύος τάσεως 20 kV, με μόνωση από XLPE, διατομής 3 x 95 mm² Cu, ενιαίου μήκους 1680 m για τη διασύνδεση «ΠΑΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ» (CPV: 31321220, DA19).
Β. Η προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων καλωδίων ισχύος τάσεως 20 kV, με μόνωση από XLPE, διατομής 3 x 95 mm² Cu, σε ενιαία μήκη 2.700 m έκαστο για τη διασύνδεση «ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» (CPV: 31321220, DA19).
Γ. Η προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων καλωδίων ισχύος τάσεως 20 kV, με μόνωση από XLPE, διατομής 3 x 95 mm² Cu, σε δύο ενιαία (2) μήκη και συγκεκριμένα 1.860 m το βόρειο καλώδιο και 2.015 m το νότιο καλώδιο για τη διασύνδεση «ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ – ΠΟΡΟΣ»(CPV: 31321220, DA19).
Δ. Η προμήθεια ενός (1) υποβρυχίου καλωδίου ισχύος τάσεως 20 kV, με μόνωση από XLPE, διατομής 3 x 95 mm² Cu, ενιαίου μήκους 8.150 m για τη διασύνδεση «ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΘΑΣΟΣ» (CPV: 31321220, DA19).