Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής  Αρχής, το 2023, κατά το οποίο οι συνολικές εξαγωγές της χώρας μειώθηκαν κατά 6, 8% περίπου σε σχέση με το 2022, οι εξαγωγές του κλάδου του αλουμινίου σημείωσαν και αυτές μείωση κατά 12,9% και  αντιπροσώπευαν το 5% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.)
Ο κλάδος, κατατάσσεται ως:
  1. Ο 3ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με αξία εξαγωγών 522 εκατ. € περίπου, παρουσιάζοντας ωστόσο μείωση κατά 12,9% σε σχέση με το 2022 και 
  2. Ο 2ος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, 1.045 εκατ. € περίπου σημειώνοντας αύξηση  κατά 17,4% σε σχέση με το 2022.
Ειδικότερα:
  1. Οι πωλήσεις πρωτόχυτου αλουμινίου το 2023 πλησίασαν τους 196.000 τόνους, παραμένοντας στα επίπεδα του 2022. Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά, που αντιπροσωπεύουν το 53% των συνολικών πωλήσεων, αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με το 2022. Οι εξαγωγές σημείωσαν μείωση κατά 9% περίπου και αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 47% των συνολικών πωλήσεων.
  2. Οι πωλήσεις προϊόντων πρώτης μεταποίησης το 2023 αυξήθηκαν οριακά κατά  1,7%. Η ζήτηση στην εγχώρια αγορά απορρόφησε ποσοστό 15% των πωλήσεων, μειωμένη κατά 8% σε σχέση με το 2022. Οι εξαγωγές που αντιπροσωπεύουν το 85% των συνολικών πωλήσεων, παρουσίασαν αύξηση περίπου 4%.
Αναλυτικότερα η κατάσταση των κλάδων έλασης και διέλασης έχει ως εξής:  
  1. Οι πωλήσεις προϊόντων έλασης τo 2023 αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με το 2022. Η εγχώρια αγορά  (που απορρόφησε το 8,5% των συνολικών πωλήσεων), σημείωσε μείωση 20% σε σχέση με το 2022, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5%. 
  2. Οι πωλήσεις προϊόντων διέλασης το 2023 παρέμειναν σχεδόν στα επίπεδα του 2022. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε το 30% των συνολικών πωλήσεων και  σημείωσε αύξηση σε σχέση με το 2022 κατά 3%. Το 70% των πωλήσεων κατευθύνθηκε σε εξαγωγές και παρουσίασε μείωση 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 
Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Κλάδου Αλουμινίου
  1. Μέγεθος: Αποτελείται από 3.000μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια μεταποίησης και εμπορίου. 
  2. Απασχόληση: Απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 30.000 άτομα.
  3. Καθετοποίηση: 3 – 4 στάδια μεταποίησης από την εξόρυξη του βωξίτη μέχρι τα διεθνώς πιστοποιημένα τελικά προϊόντα (Δικαίως ονομάζεται το «Ελληνικό Βιομηχανικό Προϊόν»).
  4. Διεθνής παρουσία: Παραγωγικές μονάδες, ιδιόκτητα δίκτυα διανομών και εμπορική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες.