Συμφωνία συνεργασίας για την υπεράκτια ασφάλεια στον τομέα upstream υπέγραψε, χθες Τρίτη (12/06), η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) με τη Γενική Διεύθυνση για την ασφάλεια εξορυκτικών και ενεργειακών δραστηριοτήτων – UNMIG, του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας.
Η συνεργασία των δύο φορέων σχετίζεται με τον τομέα της ασφάλειας στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται σημαντική η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε αυτό το πεδίο, ειδικότερα υπό το πρίσμα της ενίσχυσης της Μεσογειακής συνεργασίας.
Επίσης, προβλέπεται η συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας για την από κοινού χρήση των εθνικών εξειδικεύσεων στο θέμα του decommissioning (παροπλισμού), με την προοπτική της βελτίωσης των τεχνικών προτύπων για τα έργα αποδόμησης και επαναχρησιμοποίησης των υπεράκτιων εγκαταστάσεων παραγωγής που θα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους.
Τέλος, οι δύο χώρες δεσμεύονται να διευκολύνουν τις σχέσεις μεταξύ των αντίστοιχων εθνικών αρχών, οι οποίες έχουν αναλάβει να καταρτίσουν εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, καθώς και την από κοινού χρήση των μεθοδολογιών για την ανάπτυξη στατιστικών επί θεμάτων ασφάλειας των αντίστοιχων εθνικών τομέων.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ν. 4409/2016 ορίζει την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων ως Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των μεγάλων κινδύνων στις εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε συμβατικές περιοχές στον Ελληνικό χώρο.