Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ενέκρινε το αίτημα του Ομίλου Μυτιληναίος για χορήση άδειας άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, η άδεια αφορά ισχύ 500 MW και έχει διάρκεια ισχύος 20 έτη. Την ίδια ώρα, εντός της απόφασης αναγράφονται οι όροι και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την χορήγηση της άδειας, καθώς και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι είχε προηγηθεί η χορήγηση άδειας στην εταιρεία στην εταιρεία Optimus Energy προκειμένου να λειτουργήσει ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) παραγωγών ΑΠΕ.