Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, για πρώτη φορά στην Δυτική Ελλάδα, υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, κ. Λάμπρος Δημητρογιάννης, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στον τομέα ενέργειας για την περιοχή.
Πρόκειται, στην ουσία, για τη δημιουργία σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που θα αποτελούνται από συσσωρευτές (μπαταρίες) και αναμένεται να επιφέρουν τεράστια οφέλη για την Δυτική Ελλάδα, μεταξύ των οποίων:
  1. Δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης της περίσσειας ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως τα φωτοβολταικά.
  2. Αποδίδεται αυτή η ενέργεια στο δίκτυο σε περιόδους αυξημένης ζήτησης.
  3. Μειώνεται το κόστος της παραγόμενης ενέργειας.
  4. Υποστηρίζεται η σταθερότητα του δικτύου.
Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο αυτό δίνεται λύση και στο πρόβλημα σύνδεσης στο δίκτυο για ενδιαφερόμενους στην παραγωγή ή στο συμψηφισμό ενέργειας, όπου τα τελευταία χρόνια ο κορεσμός του δικτύου είχε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στις ιδιωτικές επενδύσεις για παραγωγή ενέργειας αλλά και σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που επιδίωκαν την εξοικονόμηση ενέργειας.
Σύμφωνα με τον κ. Δημητρογιάννη, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας, πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη για την περιοχή. «Καθημερινά επιδιώκουμε, με όσες δυνατότητες έχουμε, να συνεισφέρουμε στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η αποθήκευση ενέργειας είναι μια τεράστια ανάγκη για τη χώρα και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα είναι από τις πρώτες, στις οποίες θα υλοποιηθούν επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας. Συνεχίζουμε σταθερά και με συνέπεια, την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού μας, δηλαδή να καθιερωθεί η Δυτική Ελλάδα ως μεγάλος ενεργειακός κόμβος στη χώρα»