Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», το έργο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΛΑΜΙΑΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 841.857,82 ευρώ. Η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται για την 31η Οκτωβρίου 2019, ενώ δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά την πρόταση του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απόβλητων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος για τις μελέτες ωρίμανσης του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και του ΧΥΤΥ Λαμίας.
Η έκταση στην οποία θα υλοποιηθεί το έργο είναι όμορη του υφιστάμενου χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, στη θέση «Νευρόπολη» του Δήμου Λαμίας. Το προτεινόμενο έργο συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα έργα του Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και αποτελούν βασικά στοιχεία της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που παράγονται στην Π.Ε. Φθιώτιδας (με εξαίρεση το Δήμο Δομοκού και το Δήμο Λοκρών) και στην Π.Ε. Ευρυτανίας.
Στην εγκατάσταση θα οδηγείται, πέραν των σύμμεικτων απορριμμάτων και των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων των Δήμων Λαμιέων, Μακρακώμης, Στυλίδας, Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, Αμφίκλειας – Ελάτειας, Αγράφων και Καρπενησίου (μέση ετήσια ποσότητα 53.500 τόνων/έτος, που αναλύεται σε 39.500 τόνων/έτος σύμμεικτα αστικά απορρίμματα και 14.000 tn/year προδιαλεγμένο οργανικό), και ποσότητα 7.000 τόνων/έτος ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων των εν λόγω Δήμων.
Τα δε υπολείμματα επεξεργασίας των ρευμάτων αποβλήτων από τη ΜΕΑ θα καταλήγουν στο νέο ΧΥΤΥ με χωρητικότητα 350.000 m³.
Η μονάδα επεξεργασίας θα αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
  1. Τμήμα Υποδοχής και Μηχανικής Διαλογής.
  2. Τμήμα Αναερόβιας Βιολογικής Επεξεργασίας.
  3. Τμήμα Αερόβιας ωρίμανσης προϊόντος.
  4. Τμήμα Εξευγενισμού του προϊόντος (refining).
  5. Τμήμα Ηλεκτροπαραγωγής.
  6. Τμήμα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.
Δείτε την αναλυτική απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΣΠΑ εδώ