Την τροποποίηση τριών αδειών ηλεκτροπαραγωγής από υβριδικούς σταθμούς, για ισάριθμα έργα στην κοινότητα Λίνδου, του Δήμου Ρόδου, στην Δημοτική Ενότητα Σητείας του ομώνυμου Δήμου, στην Κρήτη και στην Δημοτική Ενότητα Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά Χανίων Κρήτης, ενέκρινε με αποφάσεις της, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
Οι αναλυτικές ανακοινώσεις της ΡΑΕ αναφέρουν:
A) “Η εταιρεία με την επωνυμία«ARGOLIDA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»με δ.τ. «ARGOLIDA AIOLOS Α.Ε.», στην οποία χορηγήθηκε με την υπ’αριθμ. 1424/2011 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει,  η υπ’αριθμ. ειδ. μητρώου ΡΑΕ  ΑΔ-03019 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό, ισχύος 16,15MW (Αιολικά πάρκα) – 12 MW (Εγγυημένη) στις θέσεις «ΞΕΡΑ ΞΥΛΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ», «ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΦΙ» και «ΑΙΜΝΙΟ», της Δημοτικής Ενότητας ΛΙΝΔΙΩΝ & ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, του Δήμου ΡΟΔΟΥ, της Περιφερειακής ενότητας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ,  υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το ακόλουθο αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 18 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2373, ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4-10-2011):
Μεταβίβαση της αδείας, όπως αυτή ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΑΤΑ AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΝΙΑΤΑ AIOLOS Α.Ε.», λόγω συγχώνευσης και απορρόφησης της πρώτης από τη δεύτερη.
Μετέπειτα μεταβίβαση της αδείας, όπως αυτή ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α.Ε. (EOLIKI THEODORON S.A.)»
Μεταβολή της περιοχής ενδιαφέροντος εγκατάστασης και του τοπωνυμίου (από «ΞΕΡΑ ΞΥΛΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ», «ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΦΙ» και «ΑΙΜΝΙΟ» στις θέσεις «ΞΕΡΑ ΞΥΛΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ» και «ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΦΙ»), της θέσης, του πλήθους και του τύπου των ανεμογεννητριών (ΑΓ), στην αύξηση ισχύος του Αιολικού Σταθμού του ΥΣΠΗΕ (από 16,15MW σε 28MW) και στην αλλαγή του αποθηκευτικού συστήματος του ΥΣΠΗΕ (από δεξαμενές σε συστοιχίες συσσωρευτών -μπαταρίες) χωρίς τη μεταβολή της εγγυημένης ισχύος του ΥΣΠΗΕ”.
B)Η εταιρεία με την επωνυμία«ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.», στην οποία χορηγήθηκε με την υπ’αριθμ. 1337/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει,  η υπ’αριθμ. ειδ. μητρώου ΡΑΕ  ΑΔ-01656 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό, ισχύος 5,1MW (Αιολικά πάρκα) – 5 MW (Εγγυημένη) στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΡΥΦΗ», της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων, του Δήμου Πλατανιά, της Περιφερειακής ενότητας Χανίων,  υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το ακόλουθο αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 18 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2373, ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4-10-2011):
Μεταβίβαση της αδείας, όπως αυτή ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «INDUCE ENERGY I.K.E.» και δ.τ. «INDUCE ENERGY P.C
Μεταβολή της περιοχής ενδιαφέροντος εγκατάστασης και του τοπωνυμίου (από «Στρογγυλή κορυφή» στη θέση «Αποπηγάδι – Στρογγυλή Κορυφή»), της θέσης, του πλήθους και του τύπου των ανεμογεννητριών (ΑΓ), στην αύξηση ισχύος του Αιολικού Σταθμού του ΥΣΠΗΕ (από 5,1MW σε 10,5MW) και στην αλλαγή του αποθηκευτικού συστήματος του ΥΣΠΗΕ (από δεξαμενές σε συστοιχίες συσσωρευτών -μπαταρίες) χωρίς τη μεταβολή της εγγυημένης ισχύος του ΥΣΠΗΕ”.
Γ) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΑΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΚΑΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», στην οποία χορηγήθηκε με την υπ’αριθμ. 2262/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει,  η υπ’αριθμ. ειδ. μητρώου ΡΑΕ  ΑΔ-02324 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό, ισχύος 6,8MW (Αιολικά πάρκα) – 1,95 MW (Εγγυημένη) στις θέσεις «ΑΣΚΟΡΔΑΛΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής ενότητας Λασιθίου,  υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το ακόλουθο αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 18 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2373, ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4-10-2011):
Μεταβίβαση της αδείας, όπως αυτή ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α.Ε. (EOLIKI THEODORON S.A.)».
Μεταβολή της περιοχής ενδιαφέροντος εγκατάστασης και του τοπωνυμίου (από «ΑΣΚΟΡΔΑΛΙΑ» στην θέση «ΑΣΚΟΡΑΛΙΑ» και «ΜΕΣΟΚΕΦΑΛΑ»), της θέσης, του πλήθους και του τύπου των ανεμογεννητριών (ΑΓ), στη μείωση ισχύος του Αιολικού Σταθμού του ΥΣΠΗΕ (από 6,8MW σε 4,725MW) και στην αλλαγή του αποθηκευτικού συστήματος του ΥΣΠΗΕ (από δεξαμενές σε συστοιχίες συσσωρευτών -μπαταρίες) και στη μείωση της εγγυημένης ισχύος του ΥΣΠΗΕ (από 5,1MW σε 5 MW)”.