Το πρώτο ουδέτερο σε αποτύπωμα άνθρακα φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίο (LNG) παρέδωσε η γαλλική Total, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή της. Πιο συγκεκριμένα, το καύσιμο φορτώθηκε στον σταθμό Ichthys LNG, στην Αυστραλία και εκφορτώθηκε στο τερματικό σταθμό Dapeng στη Κίνα, για λογαριασμό της κρατικής εταιρείας Chinese National Offshore Oil Corporation.
«Το πρώτο φορτίο LNG, του οποίου οι εκπομπές άνθρακα έχουν αντισταθμιστεί σε όλη την αλυσίδα αξίας, αντιπροσωπεύει ένα νέο βήμα στην προσπάθειά μας να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας προς την ανθρακική ουδετερότητα», ανέφερε σχετικά ο Lareunt Vivier, πρόεδρος δραστηριοτήτων φ.αερίου της Total. «Η ανάπτυξη του LNG είναι κρίσιμης σημασίας για να καλύψουμε την αύξηση στην παγκόσμια ζήτηση ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα, μειώνει την ένταση άνθρακα των ενεργειακών προϊόντων που καταναλώνουμε».
Το ανθρακικό αποτύπωμα του φορτίου LNG αντισταθμίστηκε με πιστοποιητικά εκπομπών VCS (Verified Carbon Standards) μέσω της χρηματοδότησης δύο έργων, ήτοι, το αιολικό πάρκο Hebei Guyuan, που σχεδιάζεται να μειώσει τις εκπομπές ρύπων από την ηλεκτροπαραγωγή με καύσιμο τον άνθρακα, στην βόρεια Κίνα και το έργο Kariba REDD, που αποσκοπεί στην προστασία των δασών της Ζιμπάμπουε.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η Total είναι η δεύτερη στον κόσμο ιδιωτική εταιρεία LNG, με συνολικό χαρτοφυλάκιο της τάξης των περίπου 50 Mt ετησίως, έως το 2025. Η διοίκηση της γαλλικής εταιρείας επισημαίνει ότι έχει αναγορεύσει το φυσικό αέριο σε ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της για την κάλυψη της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας, γεγονός που συμβάλει, παράλληλα, στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.