Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε συνεργασία με την TERNA διενεργούν δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα παρακάτω κείμενα:
  1. Greece Italy TSOs’ market-based proposal of cross zonal capacity allocation for the exchange of balancing capacity or sharing of reserves (EBGL Art. 41).
  2. Greece Italy TSOs’ methodology for an allocation process of cross-zonal capacity for the exchange of balancing capacity or sharing of reserves based on economic efficiency analysis (EBGL Art.42).
Η δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ENTSO-e και συγκεκριμένα στους παρακάτω συνδέσμους:
  1. https://consultations.entsoe.eu/markets/ebgl-art-41-a-market-based-proposal-of-czca-grit
  2. https://consultations.entsoe.eu/markets/ebgl-42-methodology-czca-grit