Ο στρατηγικός ρόλος του ΑΔΜΗΕ δεν εξαντλείται στο Δεκαετές Πλάνο Ανάπτυξης για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις αλλά στόχος είναι να αναδειχθεί σε enabler της στροφής προς την πράσινη ανάπτυξη μέσω της απολιγνιτοποίησης, σημείωσε ο κ. Ιωάννης Μάργαρης, αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, μιλώντας την Πέμπτη το μεσημέρι, στο συνέδριο για τις Ανανεώσιμες Πηγές και την Αποθήκευση Ενέργειας, «Renewable Storage Forum».
«Μας ενδιαφέρει να παίξουμε ενεργό ρόλο στη διασύνδεση των μεγάλων έργων ΑΠΕ στον νησιωτικό χώρο, στις διασυνδέσεις των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, καθώς και στον νέο κλάδο της αποθήκευσης – σε βαθμό πάντα που συνάδει με τον ρόλο μας ως ανεξάρτητου διαχειριστή», σημείωσε ο κ. Μάργαρης ενώ εξέφρασε και την εστίαση του Διαχειριστή στα έργα αποθήκευσης.
Αναφερόμενος στην αποθήκευση ενέργειας, ο κ. Μάργαρης επεσήμανε ότι «αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε ένα πιλοτικό έργο αποθήκευσης στη Νάξο. Ο ΑΔΜΗΕ εξετάζει την εγκατάσταση πιλοτικού σταθμού συσσωρευτών στον Υ/Σ της Νάξου, μεγέθους 5 έως 10 MW και χωρητικότητας αποθήκευσης 20 έως 40 MWh. Ο σταθμός αυτός θα υποκαταστήσει μέρος της αναγκαίας ισχύος εφεδρείας στις Βόρειες Κυκλάδες με οικονομικά βέλτιστο τρόπο. Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί από τον ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο της διερεύνησης για τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης συστημάτων συσσωρευτών, που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ».
Αναλύοντας περαιτέρω τους σχεδιασμούς του ΑΔΜΕΗ για τις υποδομές αποθήκευσης, σημείωσε ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει ωριμάσει συγκεκριμένες προτάσεις για Μονάδες Αποθήκευσης στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στα Νησιά που διασυνδέονται στο ΕΣΜΗΕ, μετά από στενή συνεργασία και διαβούλευση με σημαντικές εταιρείες του κλάδου, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
«Οι αποθηκευτικοί σταθμοί μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο στο Σύστημα Μεταφοράς, καθώς συμβάλλουν στην ευελιξία και αποδοτικότερη εκμετάλλευση του Συστήματος ιδιαίτερα σε συνθήκες υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ. Επιπλέον, συνεισφέρουν στην επάρκεια ισχύος των διασυνδεδεμένων νησιωτικών συστημάτων με περιορισμένη ικανότητα στη διασύνδεση και παρέχουν εφεδρεία εκτάκτων αναγκών στα πλήρως διασυνδεδεμένα νησιά», ανέφερε σχετικά.
Ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ στα υπεράκτια αιολικά πάρκα
Ο ΑΔΜΗΕ τάσσεται υπέρ μιας ολιστικής προσέγγισης με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους προς όφελος ολόκληρης της αγοράς ενέργειας, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος του Διαχειριστή. «Η δική μας θέση είναι ότι η ανάπτυξη των μονάδων αυτών δεν μπορεί να γίνει άναρχα και ad hoc, αλλά χρειάζεται κεντρική στρατηγική η οποία, με τη σειρά της, προϋποθέτει βαθιά τεχνογνωσία. Ο ΑΔΜΗΕ διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση υποθαλάσσιων διασυνδέσεων υψηλής τάσης και μπορεί να εγγυηθεί ασφαλείς διασυνδέσεις σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα.
Αυτό που εμείς προτείνουμε είναι να εκπονούμε στρατηγική μελέτη για την ανάπτυξη των offshore ως επέκταση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στη συνέχεια, να διενεργείται ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με τη μορφή ανταγωνιστικής διαδικασίας με κριτήριο την τιμή αποζημίωσης της ενέργειας. Προτείνουμε ο ΑΔΜΗΕ να αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την αδειοδότηση των έργων σύνδεσης των πάρκων. Επιπλέον, να αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου σύνδεσης με ίδια χρηματοδότηση και ενσωμάτωση των έργων στην Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΑΔΜΗΕ με το κόστος των έργων αυτών να ανακτάται μέσω των χρεώσεων για τη χρήση του Συστήματος», ανέφερε σχετικά.
«Προϋπόθεση για να γίνουν όλα τα παραπάνω είναι θα ενισχυθεί και ο ΑΔΜΗΕ με τους απαραίτητους ανθρώπινους. Πιστεύοuμε ότι η Πολιτεία θα ικανοποιήσει το αίτημά μας για ενίσχυση των ανθρωπίνων πόρων προκειμένου η αγορά να έχει διαχειριστές που θα μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες ταχύτατα», κατέληξε ο κ. Μάργαρης.

Πηγή: insider.gr