Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακής Έρευνας, πρόκειται να φιλοξενήσει την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στις 16.00-17.00, διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο «Το Σχέδιο Απο-ανθρακοποίησης | Στο δρόμο προς μια δίκαιη μετάβαση».
Η ΗΑΕΕ στην πρόσκλησή της το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και Κλίμα (ESEK) υπενθυμίζει τις βασικές προτεραιότητες της χώρας μας στους τομείς της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής, ενώ ταυτόχρονα, αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για την επίτευξη των 17 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών έως το 2030.
Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια και τη συμμόρφωση με το μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό όραμα για μια οικονομία που κλιματικά ουδέτερη, το Σχέδιο Απο-ανθρακοποίησης έχει κεντρικό ρόλο, στοχεύοντας σε ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απαλλαγμένης από λιγνίτη έως το 2028.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μερικά από τα θέματα που θα αναλυθούν στην προσεχή συζήτηση είναι το σχέδιο απαλλαγής από τον άνθρακα, τα μέτρα που θα ληφθούν για την υποστήριξη των ελληνικών περιοχών λιγνίτη, τα οφέλη από τον εξορθολογισμό του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η μακροπρόθεσμη προστασία του περιβάλλοντος.
Πιο αναλυτικά, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στα εξής ζητήματα:
  1. Νέες προοπτικές για τις ΑΠΕ.
  2. Μέτρα για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων.
  3. Μέτρα για την ενίσχυση της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της προσέλκυσης νέων επενδύσεων.
  4. Εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τη ΔΕΗ στην εποχή μετά τον λιγνίτη.
  5. Οφέλη για τον πολιτισμό και τον τουρισμό της Ελλάδας.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://haee.gr/virtual-events/online-discussions/5th-virtual-event/#mm-6