Ο ΔΕΣΦΑ προκήρυξε διαγωνισμό με αντικείμενο τις υπηρεσίες επιθεώρησης υλικών και κατασκευής της σύνδεσης του LNG Αλεξανδρούπολης με το σύστημα φυσικού αερίου.
Ο προϋπολογισμός είναι 138.250 ευρώ δίχως ΦΠΑ. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 21/03/2023.