Το πρώτο βήμα για την ίδρυση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε η έγκριση, από το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Μέσω της σύμβασης θα διερευνηθεί αν ο Δήμος Λαρισαίων έχει στην περιοχή του βιομάζα (από γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα) και στη συνέχεια θα υποδειχθεί ο χώρος για τη λειτουργία Μονάδας.
Τα επόμενα βήματα θα αποτελέσουν οι μελέτες βιωσιμότητας του εγχειρήματος και εφόσον αποδειχθούν θετικές, ο Δήμος Λαρισαίων εκμεταλλευόμενος τις προβλέψεις του νέου νόμου («Ενεργειακές Κοινότητες και Συνεταιρισμοί») σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για την «παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας με αξιοποίηση βιομάζας, βιοαερίου ή βιορευστών», θα αξιοποιήσει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με ανταποδοτικά οφέλη για τους δημότες.
Στόχος
Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Απ. Σουρλαντζής σημειώνοντας ότι «στόχος είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας με αξιοποίηση βιομάζας – βιοαερίου», προσθέτοντας ότι «υπάρχει ένα μεγάλο αναξιοποίητο δυναμικό βιομάζας, προϊόντων δηλαδή που αποτελούν τα υπολείμματα φυτικής και ζωικής προέλευσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή παραγωγής ενέργειας».
Περιγράφοντας το θεσμικό πλαίσιο, σημείωσε πως με τον νέο νόμο «θεσμοθετήθηκε το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ελλάδα με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Μέσω του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων δίνεται πλέον η δυνατότητα και παρέχεται μια τεράστια δυναμική σε τοπικές κοινωνίες και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναπτύξουν επενδυτικά εγχειρήματα στους παραπάνω τομείς», ενώ για τη σύσταση μίας ενεργειακής κοινότητας απαιτείται σύμπραξη.
Πρόσθεσε δε πως «ο Δήμος Λαρισαίων, μετά τη διοικητική ανασυγκρότηση του 2010 με το “Πρόγραμμα Καλλικράτης” και την προσάρτηση των πρώην δήμων Γιάννουλης και Κοιλάδας, απέκτησε πλέον και χαρακτηριστικά “αγροτικού” Δήμου, όταν σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία οι αροτριαίες καλλιέργειες ανέρχονται στα 199.938 στρέμματα και τα εκτρεφόμενα αιγοπρόβατα σε 39.951, ενώ τα βοοειδή σε 1.092 ζώα.
Για να γίνει εύκολα αντιληπτό το αναξιοποίητο δυναμικό βιομάζας παραθέτουμε τις παραμέτρους σχεδιασμού μιας θεωρητικής μονάδας αναερόβιας χώνευσης με υπόστρωμα από ενσιρώματα καλαμποκιού και στρωμνή βοοειδών. Με την παραδοχή ότι καλλιεργώντας μόνο το 1-2% της συνολικής γεωργικής γης του Δήμου Λαρισαίων το οποίο αντιστοιχεί σε έκταση 2.000 – 4.000 στρεμμάτων, όταν μόνο τα δημοτικά αγροτεμάχια ανέρχονται στα 5.413,9 στρέμματα, και με ετήσια στρεμματική απόδοση των ενσιρωμάτων αραβοσίτου να κυμαίνεται από 5-9 τόνους, μπορούμε να προσεγγίσουμε θεωρητικά την κατασκευή μίας μονάδας βιοαερίου εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 900 kWe – 1 MWe.
Η μονάδα θα εφοδιάζεται με οργανικά υπολείμματα από τις σταβλικές εγκαταστάσεις της περιοχής, καθώς και από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όπου με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης θα παράγει βιοαέριο. Στη συνέχεια το παραγόμενο βιοαέριο θα χρησιμοποιείται ως καύσιμο στις μηχανές εσωτερικής καύσης της μονάδας για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα μέσο σενάριο τροφοδοσίας ανά κατηγορία σε υπόστρωμα – Α’ ύλες είναι το ακόλουθο: Α’ ύλη – Υπόστρωμα – Ποσότητα (tn/έτος)
Κοπριά βοοειδών: 15.000. Ενσίρωμα καλαμποκιού: 19.000. Σύνολο 34.000. Η αναμενόμενη μέση ετήσια παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας μίας τέτοιας δυναμικότητας μονάδας υπολογίζεται σε περίπου 8.000 MWh/έτος, ικανή να τροφοδοτήσει με “πράσινη” ηλεκτρική ενέργεια περισσότερα από 2.000 νοικοκυριά.
Επομένως οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια των νοικοκυριών αυτών θα μπορούσαν να καλυφθούν μελλοντικά από μία τέτοια μονάδα αναβαθμισμένου βιοαερίου, με τροφοδοσία αποκλειστικά οργανικών γεωργικών υπολειμμάτων που υπάρχουν σήμερα σε περίσσεια στον Δήμο Λαρισαίων, και τα οποία ως επί το πλείστον δεν διαχειρίζονται με τον πλέον βέλτιστο περιβαλλοντικά τρόπο όπως για παράδειγμα, η κακή πρακτική καύσης σιτοκαλαμιών με δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις».
Οφέλη
Αναφερόμενος τέλος στα οφέλη του εγχειρήματος, ο κ. Σουρλαντζής σημείωσε μεταξύ άλλων ότι θα γίνει «αξιοποίηση και ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των οργανικών αποβλήτων της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων, παράγοντας μηδενικούς πρόσθετους ρύπους. Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Συνεισφέρει στη μείωση των παθογόνων οργανισμών καθώς και στη μείωση των οσμών και περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλεί η υφιστάμενη ανεξέλεγκτη διάθεσή τους στο έδαφος χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Αποφυγή μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα. Εξοικονόμηση χρημάτων στον αγροτικό πληθυσμό».
Κοινωνική Πολιτική
Ο απώτερος σχεδιασμός της δημοτικής αρχής, πρόσθεσε ο δήμαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης «αφορά στη μείωση των δαπανών». Για να αναφερθεί στον σχεδιασμό φωτοβολταϊκού πάρκου από τη ΔΕΥΑΛ καθώς «πληρώνει 3 εκατ. ευρώ τον χρόνο σε ρεύμα», στη σχεδιαζόμενη προκήρυξη του έργου βιοαερίου στον ΧΥΤΑ όπως και στην εγκατάσταση, τις επόμενες ημέρες, φωτοβολταϊκών σε οροφή σχολείου.
«Με αυτά τα προγράμματα ο Δήμος Λαρισαίων θα ρευματοδοτήσει κοινωνικές του δομές, ενώ στο μέλλον θα εξετασθεί και η δωρεάν ρευματοδότηση των ευπαθών ομάδων» υπογράμμισε ο κ. Καλογιάννης. Η σύναψη της σύμβασης εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, ενώ καταψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του ΚΚΕ, «Λαϊκή Συσπείρωση», Γιώργος Παζιάνας.

Γράφει ο Β. Κακαράς – Πηγή: www.eleftheria.gr