Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, την Παρασκευή 27 Απριλίου,  ο νόμος για τα «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού».
Αναλυτικότερα:
Το άρθρο αναφέρεται στην απόσχιση και εισφορά δύο λιγνιτικών κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε. σε δύο νέες εταιρίες, τη διαδικασία – ολοκλήρωση και τις συνέπειες της απόσχισης και εισφοράς των κλάδων, το πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης καθώς και τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στους δύο κλάδους.

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ